ББР стартира кредити за земеделски производители

Българската банка за развитие (ББР) обяви, че е разработила нов финансов инструмент за подпомагане на групи и организации на производители на земеделски продукти.

ББР отпуска финансиране на групи и организации на земеделски производители, съобразено с нуждите на тези бизнеси и този сегмент. Изискването е те да са признати от министъра на земеделието и да имат поне една приключена финансова година. Кандидатстващите за финансиране сдружения следва да са потенциално икономически жизнеспособни и да имат положителен собствен капитал към момента на сключване на договор, отбелязва ББР.

Сдружаването на производителите на земеделски продукти е начин за повишаване на влиянието им по веригата за доставки и по-голямо предлагане на произведените от тях стоки в търговската мрежа, пише банката в съобщението.

Обемът на новата програма е 10 млн. лева. Максималният размер на индивидуалните оборотни кредити или кредитни линии е до 40% от приходите от продажби, отчетени за последната финансова година. За инвестиционни кредити се отпускат до 90% от размера на инвестицията.

Средствата се предоставят за покриване на нуждите на земеделските производители от ликвидност или финансиране на техни инвестиционни намерения.

От ББР отбелязват, че предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите ѝ цели за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy