„Безплатните“ банкови сметки от 1 септември се оказаха празни приказки

0

Шумно рекламираните при приемането на бюджета безплатни платежни операции през банка при превод на заплати и пенсии на практика не работят, въпреки че на хартия са в сила от днес, 1 септември, установи проверка на Mediapool през колцентровете на трите най-големи банки у нас – Банка ДСК, ОББ и УниКредит Булбанк по метода „таен клиент“. Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ), които са отговорни за прилагането на закона, също не са публикували никакви конкретни указания към клиентите и банките, ако не се броят неясните законови текстове.

Темата влезе в закона за бюджета заради предложение на финансовия министър Асен Василев заплатите във фирмите с повече на брой служители да се плащат само по банков път. Идеята беше мярката да допринесе за изсветляване на икономиката и особено на пазара на труда. Срещу това бизнесът поиска намалени банкови такси.

В крайна сметка според текстовете, които депутатите приеха „на крак“ в последния момент, се оказа, че се въвеждат безплатни операции единствено по т. нар. сметка за основни операции (базова сметка), когато въпросните трансакции се извършват по нареждане на титуляра (включително теглене на суми в брой), ако са за сметка на получени средства от заплати (без ограничение в размера), пенсии, социални помощи и обезщетения, а също и стипендии за ученици, студенти и докторанти. Обслужването на въпросната сметка за основни операции също трябва да е безплатно. Таксите обаче се запазват при теглене на суми от банкомат или ПОС терминал на друга банка, различна от банката – издател на картата.

Тъй като законовият текст е много неясен, а Министерството на финансите и Българската народна банка така и не дадоха указания какво да се прави, отделните банки са си въвели собствени правила за прилагането на закона, като в някои случаи на практика са го „дописали“, установи проверката на Mediapool.

Най-изчерпателна информация бе предоставена от Банка ДСК. Оттам обясниха, че клиентът може да си открие сметка за безплатни операции само в една банка. В ДСК въпросната сметка ще е без месечна такса до края на 2024 г. Условието е по сметката да има ежемесечен превод на заплата, пенсия, стипендия или друго от изброените в закона плащания в размер на поне 750 лв. Срещу това клиентът получава 3 броя безплатни тегления на месец, 10 броя безплатни sms известия, 2 броя безплатни автоматични комунални плащания, 3 броя безплатни комунални плащания през електронен канал, неограничени мобилни преводи „Блинк“.

От ОББ казаха, че подобна сметка може да се открие само в клон на банката с документ от работодател или от НОИ, като през нея не могат да се правят преводи, а ако се направи превод, веднага ще се начисли такса. Освен това тегления могат да се осъществяват само на банкомат на ОББ или на каса в клон.

От УниКредит Булбанк дадоха най-лаконично обяснение, като казаха, че по принцип клиентът може да си открие сметка за основни операции, но условието е по нея да има регулярни постъпления. Повече детайли не бяха предоставени, но препоръчаха други продукти на банката без такса за обслужване – „План плюс“ и „План макс“.

От БНБ не предоставиха на Mediapool никакви детайли за това как следва да се прилага новият законов текст. Оттам припомниха единствено известния факт, че платежните сметки за основни операции съществуват в България от 2016 г. и че „БНБ ще преприема при необходимост надзорни действия по компетентност във връзка с предоставянето и обслужването на платежни сметки за основни операции в рамките на правомощията по ЗПУПС за осъществяване на платежен надзор“ . Централната банка препрати към информация на финансовото министерство по въпроса от 23 август.

В тази информация на МФ обаче единствено се преповтарят законовите текстове, без да се внася особена яснота по темата.

„Условие за използването на платежна сметка за основни операции е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка (всъщност изискването в закона е да няма 2 или повече платежни сметки, б. р.), чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка“, пише Министерството на финансите. Допълнено е, че са подготвени промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които ще се прецизира „прилагането на тази нова част от закона“.

Както Mediapool писа, банковите сметки за основни операции, които съществуват у нас на хартия от 2016 г., са под 0.01% от всички банкови сметки, защото търговските банки и държавните институции саботират вече 6-7 години масовото им прилагане.

Те са само за операции в левове, но предлагат напълно достатъчен брой услуги за нуждите на средния потребител: откриване, използване и закриване на платежна сметка; внасяне на средства; теглене на пари в брой от гише или банкомат; директни дебити; платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет; кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства АТМ и ПОС и на гишета, когато са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банка.

Според закона всеки български гражданин, а и някои категории чужденци, може да си открие подобна сметка само с лична карта и попълване на няколко декларации (свързани най-вече със законодателството срещу прането на пари и финансирането на тероризма).

Сериозна пречка пред масовото прилагане на базовите сметки е рестриктивното изискване в закона човек да не може да ползва услугата, ако вече има открити поне две банкови сметки в същата или в други банки, през които да ползва изброените в закона базови услуги. Друг проблем е, че самите банки използват какви ли не трикове, за да откажат клиента от този вид услуга. Как ще бъдат преодолени тези пречки, досега никой не е обяснил.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.

Generated by Feedzy