БЕХ взема 20% в азерския проект за кабел през Черно море до Европа

Зеленият енергиен коридор се предвижда да пренася ток от ВЕИ в Каспийския регион през Груция и Черно море до Румъния и България, след което потоците ще поемат към Унгария и друг истрани в региона. Колко щ еструва участието на БЕХ в проекта не е ясно все още.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy