Бизнесът търси машинни оператори, професионалното образование предлага ресторантьори

Данните за това какви кадри подготвя професионалното образование показаха (писахме за това), че през тази учебна година най-голям е приемът на автотехници и ресторантьори, а шлосерите и заварчиците са сравнително малко.

Интересно е да се види как професионалното образование съответства на търсенето на пазара на труда. Проучването на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта (АЗ) показва какви са краткосрочните и дългосрочните потребности от кадри, включително такива с професионална квалификация.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy