БНБ отново повиши основната лихва

Българска народна банка отново повиши основния лихвен процент до 1.42%, съобщи институцията. Предишното повишение бе на 1 декември, когато БНБ вдигна основната лихва рекордно до 1.3%, но и това равнише бе надминато заради инфлацията.

България е във валутен борд, а стойността на българския лев е фиксирана за еврото. Поради тази причина основният лихвен процент няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят главно от лихвените нива, установени от Европейската централна банка.
Лихвата на БНБ има пряко отношение към законната лихва за забавено погасяване на задължение, която се формира като сбор от основния лихвен процент плюс 10 процента.

Законната лихва за забава се прилага при неплащане в срок на данъци, такси и други държавни вземания, невнесени социални и здравни осигуровкки, обезщетение при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД, обезщетения и глоби, наложени със съдебен акт.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy