„Булгартрансгаз“ договори кредит от близо 50 млн. евро за газовата връзка България-Сърбия

„Булгартрансгаз“ договори кредит от 49 071 661 евро за реализирането на газовата връзка България-Сърбия. За целта дружеството сключи в четвъртък договор за държавно гарантиран заем с нидерландската „ИНГ Банк“ Н.В., чрез „ИНГ Банк“ Н.В – клон София. До тази стъпка се стига след като Министерският съвет вече одобри проекта на гаранционно споразумение за изграждане на интерконектора. Документът бе подписан от шефа на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов и от Марина Кобакова от страна на банката.

Периодът на усвояване на заема е до 31 декември 2023 г., а срокът за погасяване – 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период. Средствата от заема могат да бъдат използвани след ратификация на гаранционното споразумение от Народното събрание на Република България.

Предвидено е целият необходим финансов ресурс за реализацията на интерконектора да бъде осигурен и чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Механизма за свързване на Европа (CEF).

На българска територия интерконекторът включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ при град Нови Искър до границата със Сърбия. Линейната му част е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км. на българска територия.

За пълната реализация на проекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция, както и две газопроводни отклонения за градовете Сливница и Драгоман. След завършването й, новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1.8 млрд. кубически метра годишно, с възможност и за реверсивен поток.

По думите на Владимир Малинов реализацията на интерконектора ще допринесе за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ в региона.

„Междусистемната газова връзка ще повиши пазарната интеграция, конкурентните условия на газовия пазар и развитието на търговията на регионално ниво и в общия енергиен пазар на Европейския съюз“, каза той.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy