„Булгартрансгаз“ се готви за пренос на водород

Държавният газов оператор „Булгартрансгаз“ търси консултант, който да анализира годността на участъци от мрежата му за пренос на водород чрез смесване в различно процентно съотношение с природния газ, както и какви ще са необходимите инвестиции за преоборудване на определени съоръжения, за да могат да правят това.

Обявената обществена поръчка е за 350 хил. евро без ДДС и в нея участва само един кандидат – фирмата „Симатекс“ ЕООД , която се занимава с търговия, монтаж и обслужване на инсталации, инженеринг, имотни сделки, внос, износ. Неин собственик е 37-годишният Людмил Стоянов. Последният публичен отчет на дружеството е от 2018 г. и тогава то е било на печалба от 379 хил. лв.

Все още възложителят „Булгартрансгаз“ не е излязъл с доклад дали да допусне единствения кандидат до отваряне на офертата.

Намерението на газовия оператор е да получи анализ дали конкретни участъци и подучастъци от националната мрежа могат в сегашното си състояние да пренасят природен газ – водородни смеси в концентрации до 5%, до 10% и до 20% водородно съдържание. Ако пък не е възможно, какво трябва да се направи за осигуряване на безопасна и рентабилна експлоатация на определените части от мрежата, за да прецени операторът какви инвестиции ще са необходими за това.

Обявените за проучване съоръжения са компресорните станции Ихтиман, Кардам и Лозенец, като последната е важна част от точката за свързване на газовите мрежи на България и Турция – Странджа/Малкочлар, която е част от стария Трансбалкански газопровод. По него „Газпром“ доставяше през Украйна, Румъния и България газ за Турция, но след пускането на „Турски поток“ този маршрут вече не се използва от руснаците. След освобождаването на капацитета му от 15-16 млрд. куб. м годишно на българската територия, „Булгартрансгаз“ планира да го използва за пренос на азерски газ до Западна Европа като този проект предстои да бъде разгледан на 3 февруари на среща в Баку.

„Булгартрансгаз“ иска анализ и на газоизмервателни станции, редица очистни съоръжения и линейни кранове дали са способни да приемат газово-водородни смеси. Част от обявените за възлагане участъци от газовата мрежа е и трасе, което прави връзка с газопровода по дъното на Дунав при Русе и Гюргево.

Предстои да се види дали газовият оператор ще възложи поръчката на фирмата „Симатекс“.

Развитието на българската газова мрежа за пренос на водород е в контекста на възприемането на водорода като екологичното гориво на бъдещето и редицата проекти за започване на внедряването му у нас, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, по който България ще получи безвъзмездни над 12 млрд. лв. до 2026 г. Отделно има частни проекти за превръщането на въглищния комплекс „Марица Изток“ във Водородна долина, а американските ТЕЦ сериозно проучват възможността за трансформация на мощностите, включително с водород.

Повечето от тези проекти предвиждат производство на зелен водород от слънчеви мощности на място, но при по-голямо търсене на водород за промишлеността и дори транспорта ще е необходимо и транспортирането на горивото, което налага пригаждането на газовата мрежа за преноса му в различно процентно съотношение с природния газ.

През лятото на 2021 г. „Булгартрансгаз“ влезе в Европейския алианс за чист водород, чиято цел е да създаде канал за инвестиции за мащабно производство и подкрепа за търсенето на чист водород в ЕС. Амбицията е широко внедряване на водородни технологии до 2030 г., насърчавайки производството на нисковъглероден и зелен водород, както и неговия пренос и разпределение. В инициативата участват 23 от 45-те европейски преносни оператора, членуващи в европейската организация ENTSOG.

В края на 2021 г. бе обявено и намерение за водородно сътрудничество между българския газов оператор и гръцкия ДЕСФА, предвиждащо подготовка на трансграничната енергийна инфраструктура за внедряването на водородни технологии и системи и създаването на водороден пазар в ЕС, които са част от енергийните и климатичните цели на Европа в съответствие с Парижкото споразумение.

Миналото лято шефът на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов обяви, че предстоят преговори за свързаността на газовите мрежи на двете държави за пренос на водород, заради изискването на ЕК до 1 януари 2025 г. да има минимум 5 процента свързаност. Тогава Малинов каза, че са поставени по-амбициозни цели – до 10-15 на сто свързаност и обяви проект за свързване на София и Солун с водородопровод.

Възможността за пренос на водород се разглежда и другия газов оператор у нас – „Ай Си Джи Би“, който управлява газовата връзка между България и Гърция чрез газопровода Комотини – Стара Загора. Дружеството също смята, че с модификация на съоръжението ще може да се пренася горивото на бъдещето.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy