България е в топ три на най-големите износители на ски в ЕС

България е в топ три на най-големите износители на ски и сноубордове в Европейския съюз. Преди нас са единствено Австрия и Франция. Това показват данните на Европейската статистическа служба – Евростат, за 2021 г.

Държавите-членки на ЕС са произвели общо 3.6 милиона чифта ски и единични сноубордове (+3% в сравнение с 2020 г.). Почти половината от тези артикули (1.6 милиона) са произведени в Австрия.

По отношение на търговията, около 3.5 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове са били изнесени до други страни от ЕС.

През 2021 г. ЕС е изнесъл 2.3 милиона чифта ски и сноубордове за страни извън ЕС и е внесъл 800 000 от същите артикули от трети страни.

Източник: Евростат

Австрия най-големият износител, а основна дестинация извън ЕС е САЩ

От държавите – членки на ЕС най-големият износител както за ЕС, така и за страните извън Общността, е Австрия. Страната на Моцарт държи над една трета от целия износ – 2 029 000 чифта ски и индивидуални сноубордове (35%).

След нея се нареждат Франция и България, които държат по 11 на сто от пазара. Франция е втора с изнесели ски и сноубордове 648 700 броя, а България е трета със 630 800 броя, сочат данните на Евростта.

В сравнение с 2020 г. Австрия отбелязва спад от 5%, докато България бележи ръст от 12%, а Франция има най-голямото увеличение от 18%.

Що се отнася до износа за страни извън ЕС, около две пети от износа на ски и сноубордове е за САЩ – 937 000 чифта, което е 41% от общия износ. Следва Канада – с 326 100 чифта (14%) и Норвегия – с 288 000 чифта (13%).

Китай е основният вносител извън ЕС

Освен това през 2021 г. най-големият вносител от ЕС както в рамките на Общността, така и в страните извън нея, е Австрия с една трета от целия внос – 1 420 200 внесени чифта ски и отделни сноубордове (33%).

След Австрия се нареждат Франция – с 823 400 артикули (19%) и Германия – с 405 100 артикула (9%).

Що се отнася до вноса от страни извън ЕС, повече от две пети от доставените ски и сноубордове са с произход от Китай – 329 800 артикула, което е 42% от общия внос на ски и сноуборд от страни извън ЕС.

След Китай се нарежда Украйна със 152 000 артикула (19%) и Русия – с 69 400 чифта ски и сноуборд (9%).

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy