България е двойно по-богата отпреди 20 години

България е двойно по-богата отпреди малко повече от 20 години на средноевропейски фон, а членството в ЕС е един от факторите за подобряване на стандарта. Този извод може да се направи от обширен анализ за икономическото развитие на страната в рамките на единния пазар, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Ключовият показател – БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност, в България се е увеличил от 29% от средноевропейското ниво (ЕС-27) през 2000 г.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy