България изтегли 4.5 млрд. лв. дълг с лихва от около 5%

България емитира успешно на международните пазари ценни книжа за 2.3 млрд. евро (близо 4.5 млрд. лв.) на 6 ноември, с което пое изцяло разрешения от закона нов дълг тази година в размер до 7.5 млрд. лв. Тегленето на дълг през 2023 г. се случи изцяло на външните пазари, защото цената на вътрешните емисии ДЦК се оказва неизгодна за финансовото министерство.

На 6 ноември е пласиран двоен транш облигации, включващи 7.5-годишен транш от 1.3 млрд. евро и 12.5-годишен транш от 1 млрд. евро, съобщи финансовото министерство. „МФ се възползва от създалата се положителна среда вследствие на публикуваните данни за заетостта в САЩ (non-farm payrolls) и пласира дълга в рамките на един работен ден“, казаха още от ведомството на Асен Василев.

Постигнатата цена е добра при текущите условия и на фона на обстоятелството, че държавата нямаше редовно приет бюджет повече от половин година.

Постигнатата доходност при транша със срочност от 7.5 години е 4.673% (лихвен купон от 4.375%), а при този със срочност от 12.5 години – 5.13% (лихвен купон 4.875%).

През януари държавата пласира на международните пазари 1.5 млрд. евро външен дълг при 4.78% доходност (лихвен купон 4.50%). 

Трансакцията от 6 ноември е привлякла сериозен инвеститорски интерес, като само за първите два часа и половина поръчките за двата транша са надвишили 3 млрд. евро, а към края на приемане на инвеститорските заявки съвкупното търсене е било в размер на 6.5 млрд. евро – презаписване почти 3 пъти по-голямо от търсения от България обем.

Според анализа на МФ нивата на презаписване на емисиите и сравнително по-силният интерес към по-краткосрочните книжа са позволили значително намаляване на цената на финансиране при 7.5-годишните облигации до рекордно ниското ниво от 150 базисни точки спрямо усреднения суап, а при 12.5-годишните – 185 базисни точки. За сравнение, спредовете за 7- и 12-годишните книжа през 2022 г. са били съответно 185 б.т. и 215 б.т., през 2016 г. – 185 б.т. и 235 б.т., а през 2015 г. – 180 б.т. и 210 б.т. 

„Емисията беше много успешна. Имаше почти 3 пъти повече предлагане, отколкото ние искахме да наберем на пазара. Това показва повишеното доверие в икономиката на България и провежданата от правителството финансова политика Успяхме да наберем 7-годишния дълг на премиум от около 150 базисни точки, което е доста по-евтино от последната ни емисия и от тези на Унгария и Румъния, които са ни директни конкуренти на пазара. Дългът е в рамките на предвиденото в бюджета за 2023 г. и в голямата си част ще бъде използван за рефинансиране на стар дълг от 1.5 млрд. евро, чийто падеж е в началото на следващата година“, коментира финансовият министър Асен Василев.

Ролята на водещи мениджъри е била поверена на инвестиционните банки BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank и J.P. Morgan след проведена прозрачна и конкурентна конкурсна процедура в рамките на средносрочната програма на Република България за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, уточни финансовото министерство. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy