България ще даде над 33 млн. евро за вдигането на капитала на Черноморската банка

Страната ни ще участва в увеличаването на капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Тя ще внесе над 33 млн. евро до 2010 г., за да запази дела си във финансовота институция от 13.5 на сто. Това реши парламентът, който даде съгласие със 141 гласа „за“. Против нямаше, а двама депутати се въздържаха.

На заседание, проведено на 1 октомври 2021 г., Съветът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие е приел с мнозинство решение за одобряване на Стратегия за капитализация на банката за периода 2023 – 2030 г.

Стратегията предвижда увеличаване на внесения капитал на банката с общо 244 961 040 евро, които да бъдат изплатени от държавите членки на равни годишни вноски до 2030 г.

За да запази настоящия си дял в акционерната структура на банката в размер на 13.5%, България следва да запише 96 336 нови акции, като предвижданата обща вноска във внесения капитал на банката възлиза на 33 235 920 евро за периода 2023 – 2030 г.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Дейността на банката е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

От началото на своите операции през 1999 г. до момента тя е финансирала 39 проекта в България в сектори като енергетика, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство.

Общият размер на отпуснатото от банката финансиране за проекти в България възлиза на около 913 млн. евро. Към 31 октомври 2022 г. нейният активен портфейл в България е на стойност около 237 млн. евро или около 10.5% от общия обем на активните операции на банката.

Димо Дренчев от „Възраждане“ каза, че на практика Турция и Гърция са страните, които се възползват от участието си в банката. В момента тя се е превърнала в нещо като „тих пристан за чиновници“, които трябва по някакъв начин да бъдат наградени след приключване на службата им в БНБ, коментира той.

Много повече проекти трябва да бъдат финансирани и много повече пари да се влеят в нашата икономика, смята Дренчев.

Преди два дни гласувахме излизане от две международни банки, в които Русия има участие, в тази банка Русия също е основен акционер, но тук това нещо не се споменава, напротив – искаме да увеличим дела си, отбеляза той. По думите му има някакъв двоен стандарт.

Стимулираме развитието на Черноморската банка, благодарение на това, че сред акционерите има две страни – Гърция и Турция, които не съм забелязал да слугуват на други страни и народи, а защитават собствения си интерес, и благодарение на тях и ние сега ще увеличим капитала, коментира Румен Гечев („БСП за България“). Според него до момента България не се възползва достатъчно добре от възможностите, които има Черноморската банка. На тримесечие трябва да се иска доклад от представителя на България в банката какви български проекти са постъпили и са финансирали, смята той.

Относно това дали сме нетен донор, председателят на бюджетната комисия Петър Чобанов (ДПС), коментира, че дори и след внасянето на тези 33 млн. евро допълнителен капитал, внесеният капитал на България ще е 126 млн. евро, в момента активният портфейл е 232 млн. евро. Т.е. в момента активният портфейл е почти два пъти повече от внесения капитал, отбеляза той. Чобанов обаче се съгласи, че трябва по-активно да се търсят възможности за финансиране от Черноморската банка.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy