Българският търговски регистър разширява обмена на данни с ЕС

Българският търговски регистър обяви, че успешно са внедрени нови функционалности, които позволяват разширяване на обмена на данни с регистрите на останалите държави от ЕС.

Министерството на правосъдието твърди, че България става една от първите страни от ЕС, внедрила функционалностите на най-новата версия на общата европейска регистърна система (BRIS 3).

Само преди три години срещу България се водеше наказателна процедура от Европейската комисия заради огромното забавяне на обмена на данни между българския търговски регистър и регистрите на останалите от ЕС.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy