Вашингтон подкрепя Вертикалния газов коридор през България

Джефри Паят е изразил безрезервна подкрепа за реализацията на Вертикалния газов коридор,зад който стоят газовите оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Целта е чрез разширяване капацитета на съществуващата газопреносна мрежа в региона да се осигурят допълнителни газови потоци от Юг на Север като се разчита и на американски втечнен газ до новите проекти за терминали за регазификация на втечнен газ в Гърция.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Generated by Feedzy