Водородът от АЕЦ също ще се счита за зелена енергия

Европейската комисия публикува в понеделник правила, които могат да позволят на част от водорода, произведен в ядрени енергийни системи, да изпълнява целите на ЕС за възобновяема енергия.

Водородът е в основата на плановете на Европа за декарбонизация на тежката промишленост и правилата имат за цел да стимулират инвеститорите и индустриите да преминат от водород, произведен от изкопаеми горива, към водород, произведен вместо това от възобновяема електроенергия.

Въпросът какво ще счита Европейският съюз за „възобновяема енергия“ обаче подхрани спор през последните месеци между Франция и страни като Германия, които смятат, че ядрените горива не трябва да се включват, напомня Ройтерс.

Сега Еврокомисията представи определение за нисковъглероден водород. За такъв се счита и извличаният от невъзобновяеми източници и произвеждан с поне 70% по-малко емисии на парникови газове от изкопаемия природен газ през целия му жизнен цикъл. Съгласно предложението на Комисията методология за оценка на намалените емисии на парникови газове от нисковъглеродни горива ще бъде определена в делегирано законодателство до 31 декември 2024 г.

Реално три са видовете водород, които ще се зачитат от целите на ЕС за възобновяеми източници.

Те включват водород от производствени мощности, директно свързани с нов генератор на възобновяема електроенергия, и такива, които приемат захранване от мрежата, ако местната електрическа зона е имала осреднен над 90-процентен дял от възобновяема енергия през последната година.

Съоръженията могат също така да поемат захранване от мрежата в региони, които отговарят на ограничение за ниски емисии на въглероден диоксид (CO2), потенциално базирани на ядрена енергия, стига производителят да подпише и дългосрочно споразумение за закупуване на електроенергия с доставчик на възобновяема електроенергия в техния регион.

Изискването към производителите или директно да използват новоинсталирана възобновяема енергия, или да подпишат дългосрочно споразумение за закупуване на ток на нови местни проекти за възобновяема енергия, има за цел да спре производителите на водород да изсмукват съществуващ капацитет за възобновяема електроенергия, което може да рискува да увеличи производството на изкопаеми горива, за да отговори на общото търсене на енергия, отбелязва Ройтерс.

Според Брюксел правилата за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС ще гарантират регулаторна сигурност за инвеститорите, което ще подпомогне ЕС в усилията му да постигне заложената в плана REPowerEU цел от 10 милиона тона вътрешно производство и 10 милиона тона внос на водород от възобновяеми източници.

Въпреки че първоначално търсенето на електрическа енергия за производството на водород ще бъде пренебрежимо малко, към 2030 г. то ще се увеличи поради масовото внедряване на големи електролизьори, посочват от Еврокомисията. Тя е изчислила, че за постигане на амбицията на REPowerEU за 2030 г. за производство на 10 милиона тона възобновяеми горива от небиологичен произход (известни още като RFNBO) трябват около 500 TВтч електрическа енергия от възобновяеми източници. Амбицията за 10 млн. тона през 2030 г. съответства на 14 % от общото потребление на електрическа енергия в ЕС. Предложеното от Комисията увеличаване на целта за възобновяемите енергийни източници за 2023 г. на 45 % отразява тази амбиция, посочва се в съобщението на ЕК.

Приетите сега правила предвиждат преходен етап за изискванията за допълняемост за проектите за водород, които ще бъдат стартирани преди 1 януари 2028 г. Този преходен период съответства на периода, през който електролизьорите ще бъдат разширени и пуснати на пазара. Освен това до 1 януари 2030 г. производителите на водород ще могат ежемесечно да балансират производството си на водород спрямо договорените от тях възобновяеми енергийни източници. Държавите членки обаче ще имат възможността да въведат по-строги правила относно времевата обвързаност, считано от 1 юли 2027 г.

През 2020 г. Комисията прие стратегия за водорода, в която се определя визия за създаването на европейска водородна екосистема, която обхваща различни области — от научните изследвания и иновациите, през производството и инфраструктурата, до разработването на международни стандарти и пазари. Очаква се водородът да играе основна роля за декарбонизацията на промишлеността и тежкотоварния транспорт в Европа и в световен мащаб. Като част от пакета „Подготвени за цел 55“ ЕК въведе няколко стимула за неговото използване, включително задължителни цели за секторите на промишлеността и транспорта.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy