Всяка година ще се прави анализ на потребностите от приемни семейства

Всяка година да се прави проучване и анализ на потребностите от приемни семейства на общинско и областно ниво предвиждат промени в наредба на социалното министерство, публикувани за обществено обсъждане в портала за обществени консултации Strategy.bg.

Върху данните от този анализ трябва да стъпи планирането на необходимия брой приемни семейства, както и за техния профил. Комисиите по приемна грижа, създадени към регионалните дирекции за социално подпомагане, съвместно с общините и частните доставчици, ще организират и провеждат информационни срещи, кампании и други събития за популяризиране на приемната грижа и набиране на кандидати за приемни семейства в съответствие с потребностите на общността от приемни семейства с определен профил.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy