Въпреки мерките, расте боклукът от еднократни пластмасови изделия

Въпреки нарастването на потребителското съзнание, корпоративното внимание и въведените на различни нива регулации, отпадъците от пластмасови изделия за еднократна употреба нарастват както никога преди и достигат 139 млн. тона през 2021 г., което е с 6 млн. тона повече спрямо 2019 г., сочи Индексът на производителите на пластмасови отпадъци 2023, изготвян от на австралийската Фондация „Миндъру“.

В същото време списъкът с топ 20 на нефтохимическите компании, произвеждащи първични полимери, предназначени за пластмаса за еднократна употреба, остава практически непроменен. Въпреки очакванията за спад на производството на тези материали, включително заради забраната за продажбата на някои пластмасови артикули за еднократна употреба, всъщност първичният добив на техните материали се запазва.

На компаниите в топ 20 се дължат над половината от всички отпадъци от пластмасови изделия за еднократна употреба, генерирани в световен мащаб. А първите сто нефтопреработвателни дружества осигуряват 90 процента от този вид боклук.

Лидер по принос за този вид замърсяване и американската „ЕксънМобил“ (ExxonMobilЧ, следвана от китайската „Синопек“ ( Sinopec). През последните 15 години Китай води растежа на производството и потреблението на пластмаси. Въпреки забраните, наложени върху някои еднократни пластмасови изделия, азиатската страна е „отговорна“ за половината от 15-те милиона тона нов капацитет, пуснат в действие през периода 2019-2021 г.

Топ 3 на производителите на пластмасови еднократни изделия се затваря от също американската Dow. Само тези три компании допринасят за 16 процента от глобалните пластмасови отпадъци за еднократна употреба. От приблизително 300 производители на полимери, работещи в световен мащаб, огромната част продължат да произвеждат пластмасови изделия за еднократна употреба от първични полимери, а не от рециклирани полимери. Малцина са онези, които следят колко отпадъци се събират, управляват и изтичат в околната среда.

Еднократното използване на пластмаса не е само проблем на замърсяването, но и на климата, посочва се в доклада.

Емисиите на парникови газове „от люлката до гроба“ от пластмаси за еднократна употреба през 2021 г. са равни на общите емисии на Обединеното кралство (460 млн. т. еквивалент на въглеродния двуокис.

Механичното рециклиране на тези отпадъци би намалило емисиите от създаването до депонирането им с поне 30 до 40 процента в сравнение с производството на полимери от изкопаеми горива, като избягва емисиите нагоре по веригата. Въпреки че възможностите за намаляване на емисиите от рециклирането са значителни, те могат да бъдат само част от решението към нулева нетна икономия на пластмаса, пише в анализа.

Индексът отчита, че рециклирането не успява да се разраства достатъчно бързо и остава маргинална дейност за сектора на пластмасите. „Само силна регулаторна намеса може да реши това, което представлява пазарен провал“, пишат авторите на доклада.

От 2019 до 2021 г. ръстът на произведените от първични полимери пластмасови изделия за еднократна употреба е бил 15 пъти по-голям от произведените от рециклирани материали. Нефтохимическите компании (естествено) се разширяват в областта на рециклирането само на пазари, където икономическите условия са (донякъде) по-благоприятни. Това са пазари, където политиките са по-прогресивни и търсенето на рециклирана пластмаса е по-силно, отбелязва се в анализа.

„Нека не се заблуждаваме, кризата с пластмасовите отпадъци ще става все по-тежка, докато не видим абсолютно намаляване на годишна база на производството и потреблението на еднократни пластмасови изделия, добити пряко от изкопаеми горива“, се посочва в доклада.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy