„Главболгарстрой“ с план за собствени водородни проекти

„Главболгарстрой“ се фокусира не само върху изграждането на инфраструктура за пренос на смесен водород с газ или специализирани водородопроводи, но и смята да развива собствени проекти за производство на зелен водород. Намеренията на компанията бяха представени от нейния заместник-директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ Пламена Ненкова по време на Четвъртото издание на Southeast Europe&East Med, организирано от „Делфи икономически форум“, събрал участници от цял свят в американската столица Вашингтон. Тя участва в панела, посветен на зелената революция в Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа.

Зелените цели на компанията са свързани с участие в модернизацията на газовата инфраструктура с цел пренос на допълнителни количества водород при смесване с природен газ, както и изграждане на специализирана водородна инфраструктура. За целта „Главболгарстрой“ (ГБС) ангажира инженерен, финансов и административен капацитет за реализиране на собствени проекти за производство на зелен водород.

От компанията припомнят, че еврпейските цели са за постигане на въглеродна неутралност към 2050 г. и ги определят като амбициозни, особено за региони като Югоизточна Европа. В плана си RePower EU, Европейската комисия на практика удвои целите си до 2030 г. по отношение на водорода, поставяйки изисквания за производство на 10 млн. тона зелен водород, както и за внос на допълнителни 10 млн тона чист водород.

„Постигането на тези цели несъмнено изисква мобилизация на цялата строителна индустрия като основен стълб в изграждането на енергийната инфраструктура, не само на територията на Югоизточна Европа, но и в аспект на междуконтиненталната търговия и транспорт на енергия“, отбелязват от ГБС.

„Текущото решение на енергийните предизвикателства пред Европа в момента безспорно е втечненият природен, в средносрочен план – това са соларната и вятърна енергия, но в дългосрочен план темата за водорода като източник на енергия стои на дневен ред“, коментира Пламена Ненкова.

Събитието бе открито от Симеон Цомокос, член на Международния консултативен съвет на „Главболгарстрой“.

Фокус на говорителите в енергийния панел на конференцията в столицата на САЩ, бе неизползваният потенциал на Източното Средиземноморие в производството на чиста енергия и как по-силните регионални партньорства могат да задействат за преодоляване на климатичните предизвикателства.

В дискусията за зеленото бъдеще бяха обсъдени също така проблемите с преноса на енергия, където ролята на строителния сектор е ключова.

„Като лидер в Югоизточна Европа в областта на изграждането на енергийна инфраструктура, вече десетилетия ГБС следи от близо развитието на енергийните пазари, както и текущия преход към ВЕИ. Строителният сектор може да спомогне за това едно решение бързо да разшири мащаба си и да допринесе за създаването на конкурентен, интегриран и ликвиден пазар на водород и други енергийни източници“, коментира още Ненкова.

По думите й едно от основните предимства на „Главболгарстрой“ като компания, несъмнено е дългогодишното партньорство с водещи компании в доставката на оборудване в енергийния сектор – „Солар Търбайнс“ и „Ханиуел“, както и оперативният офис на ГБС в Брюксел, посредством който компанията следи отблизо всички теми, свързани и конкретно с финансирането на зелени решения.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy