Глоби за болниците с ниски заплати и с голяма ножица във възнагражденията

Болниците, които не осигурят на персонала си заложените в Колективния трудов договор минимални основни възнаграждения от 1500 лв. за сестрите и 2100 лева за лекарите, ще търпят глоби. Санкции са предвидени и за лечебните заведения с твърде голяма ножица в заплатите на служителите.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy