„Грийнпийс“ оспорва в съда енергийната визия на кабинета

Екоорганизацията внесе жалба във Върховния административен съд срещу одобрената от служебното правителство на Гълъб Донев Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023-2053 г. Според природозащитниците документът е изготвен непрозрачно, без оценка за въздействието върху околната среда, а в него погрешно са интерпретирани данни от анализи на енергийния пазар и напълно липсва стратегия за развитие на възобновяемите източници.

„Има изобилие от неточни и неясни позовавания на факти, анализи и доклади, написани от други лица. Тя е изготвена при пълна липса на прозрачност, няма задължителната екологична оценка, не са изпълнени условията за включването на обществеността в разумни срокове. Не би следвало документи с толкова много недостатъци да бъдат приемани от институциите и да определят стратегическото развитие на важни национални сектори като енергийния“, заявява в съобщението адвокат Александър Коджабашев.

„Стратегическата визия страда от липса и на стратегия, и на визия. В нея няма анализ на инвестиционните разходи, на дългосрочни прогнози за цените на електроенергията, на икономически анализи, които да подкрепят или отхвърлят една или друга технология. Изцяло отсъстват предложения за модернизация като умни мрежи, нет метъринг, децентрализирано производство, енергийни общности и др. подобни, без които е немислим преходът към високотехнологични решения за производството и спестяването на потреблението на енергия“, коментира Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

Според неправителствената организация визията претендира да поддържа ролята на България като нетен износител на енергия и балансьор на енергийната система в региона, но в нея не е анализирано как ВЕИ намеренията на съседните ни държави биха се отразили върху конкурентоспособността на българската енергетика.

Авторите посочват, че визията не се залага развитие на ВЕИ, сравнимо с това в Европа. „Този недостатък заслужава да бъде обсъден, защото е вече добре известно, че намаляването на въглеродния отпечатък при производството на енергия не е възможно без развитие на възобновяемите енергийни източници“, аргументират се от „Грийнпийс“.

Визията необосновано залага на енергийни мегапроекти, без да прилага никакви икономически и практически аргументи за тяхното реализиране, смятат още природозащитниците. Според тях не е мотивирана необходимостта например от планирания яз. „Яденица“, докато водните ресурси намаляват.

Организацията отбелязва, че при изготвянето на енергийната визия на служебния кабинет напълно са игнорирани стратегически документи за устойчивото енергийно развитие на страната и борбата с климатичните промени, които са съгласувани с Европейската комисия. Решението на правителството за одобряване на визията също така противоречи на Националния план за възстановяване н устойчивост (НПВУ) относно по-рано поетите задължения на страната за намаляване на въглеродните емисии.

В жалбата пред съда се обръща внимание също така, че във визията се прави извод за потенциален риск за електроенергийната система на страната, който е приписан на доклад на „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО). „В оценката на ЕСО обаче няма такова заключение. От симулациите дори става ясно точно обратното – риск не съществува. След направени 700 симулации на сценарии за затваряне на въглищните мощности няма никаква опасност за системата“, отбелязват друг от проблемите с енергийната стратегия на служебния кабинет на президента Румен Радев.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy