Депутатите пак се събират на извънредно заседание

Депутатите се събират на поредно извънредно заседание във вторник. Това е четвъртата поредна седмица, в която Народното събрание работи извън редовните си заседания.

За днешното заседание в дневния ред е внесено от ДПС законопроект, който предвижда забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Предлага се и режим на облагане с данък върху добавената стойност и с акцизи, което да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок и да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата.

Освен това се очаква депутатите да разгледат внесени от „Демократична България“ промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С поправките се предлага да се въведе механизъм за поемане на оперативното управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура, свързана с нефт и продукти от нефтен произход, в случай на установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност на страната, обществения ред и доставката на критични ресурси. Като гаранция за защита на засегнатите лица е предвидено назначаване на особен търговски управител от министъра на икономиката и индустрията, с правомощия, ограничени до обичайна търговска дейност, за срок от шест месеца.

В дневния ред на извънредното заседание е предвиден и парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутати ще отговарят служебните вицепремиери Христо Алексиев и Иван Демерджиев, както и министрите Александър Пулев, Сашо Пенов, Никола Стоянов, Николай Милков и Росен Христов. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy