Дойдоха тръбите за българското трасе от газовата връзка със Сърбия

Тръбите за изграждането на българския участък от газовата връзка със Сърбия са пристигнали на пристанището в Бургас, вече се разтоварват и част от тях дори са откарани към трасето, където ще започне полагането им и до две седмици ще се направи и първата заварка.

<iframe width=“770″ height=“435″ src=“https://www.youtube.com/embed/UuremNCh9IU“ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share“ allowfullscreen></iframe>

Очакванията са трасето от 62 км, което тръгва от Нови Искър край София през Перник до Калотина да е готово до края на 2023 г. и да се свърже със сръбския участък от около 110 км до Ниш. То се строи от „Сърбиягаз“ и преди ден стана ясно, че ще е готово до есента на настоящата година. В Сърбия обаче строежът започна през февруари 2022 г., докато у нас обществената поръчка стана жертва на поредица от обжалвания, избор на един изпълнител, отказа му и спечелването на поръчката за близо 140 млн. лв. без ДДС от ДЗЗД „Интернешънал Газ“, в което влизат фирми на „Главболгарстой“. Договорът на изпълнителя с българския газов оператор „Булгартрансгаз“ бе подписан през май 2021 г. и според него строежът трябва да е приключил за 350 дни. Заради войната в Украйна и затруднената от това логистика, трудностите с транспорта по море, който при това е поскъпнал, се забавя доставката на тръбите. Те са произведени в Индия от световен лидер в отрасъла, посочват от „Главболгарстой“.

Капацитетът на газовата връзка ще бъде 1.8 млрд. куб. м на година с възможност и за реверсивен поток.

За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) при Калотина, както и две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман.

Проектът е от значение за целия регион, това е и единственият газов проект, влизащ в десетте проекта от общ интерес на Европейския съюз, и ние като строители сме изключително мотивирани да го реализираме спрямо най-високите стандарти, посочи Харалампи Парашкевов, главен финансов експерт на „Главболгарстрой“.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy