Достъп до пациентското ни досие без електронен подпис от 1 септември

От 1 септември хората, които нямат електронен подпис, ще могат да получат достъп до електронното си пациентско досие чрез оправомощени служители на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по постоянен или настоящ адрес, както и във всички офиси на „Информационно обслужване“ АД. Достъпът без електронен подпис ще стане възможен след като промени в наредба на Министерството на здравеопазването за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) бяха обнародвани в Държавен вестник на 5 юли.

Мярката за по-лесен достъп до електронното пациентско досие беше обявена още през есента на миналата година и предложена за обществено обсъждане през март тази година, но общественото обсъждане на промените се проточи дълго.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Generated by Feedzy