Държавата дава 1.5 млн. лв. за инфраструктура на фирма за е-велосипеди

Държавата дава 1.5 млн. лв. за пътна инфраструктура на компанията за велосипеди и електровелосипеди. Сумата е насърчителна мярка за инвестиционен проект за над 28 млн. лв. и разкриване на нови 330 работни места в Община Куклен. Договор в четвъртък бе връчен от министъра на иновациите Александър Пулев.

Средствата са за „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност Капсида“. Пътната инфраструктура се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите инвестиционен проект „Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на компанията.

Инвестицията по проекта е за над 28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

„Е-Велокс“ ще инвестира в завода общо 50 млн. лв., като той ще е с капацитет около 300 хил. броя електрически велосипеди на година.

За инвестиционния проект компанията получи сертификат клас А в края на октомври за изпълнението на инвестиционния проект.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в промишлената зона на Куклен е от изключителна важност както за улесняване работата на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната и жителите на община Куклен, така и за привличане на нови инвеститори в региона.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy