Държавата планира още 2.1 млрд. лв. вътрешен дълг до края на годината

Министерството на финансите планира да набере още 2.15 млрд. лв. дълг от вътрешния пазар чрез емисии ДЦК.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy