Държавата си поставя за цел 35% от хората над 65 г. да са с противогрипни ваксини до 3 г.

Обхватът с противогрипни ваксини на възрастните хора над 65 г. да достигне 25% през тази година и 35% до 2026 г. Това предвижда приетата преди два дни от правителството Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции.

Държавната програма, която осигурява безплатни противогрипни ваксини за желаещите възрастни хора, започна през 2019 г. и успя да повиши имунизационния обхват сред възрастните, които са една от най-уязвимите групи. В периода 2013-2017 г. средният обхват с противогрипни ваксини в страната бе около 2%, докато след въвеждането на програмата през 2021 г. обхватът на възрастните хора е достигнал 13.24%. Обхватът варира между 8.64 % в Софийска област и 20.22% в област Ямбол. В 12 области постигнатият обхват е над средния за страната.

Сега властите си поставят за цел през тази година 25% от хората над 65 г. да бъдат обхванати с противогрипни ваксини и този дял да се увеличи с още 10 пункта до 2026 г.

Властите отчитат и някои проблеми при реализирането на програмата. Така например, на места ваксините се оказват недостатъчни за имунизирането на всички желаещи, докато другаде се бракуват неоползотворени количества.

По данни на производителя на ваксините през 2019 г. са доставени 120 000 дози ваксина срещу сезонен грип и са приложени 116 000 дози, през 2020 г. са доставени 180 000 дози и са приложени 169 000 дози, а през третата година на изпълнението на програмата са доставени 230 000 дози, а са приложени 190 000 дози.

„Това показва, че е необходимо да се въведе механизъм за текущо снабдяване на лекарите, прилагащи ваксини срещу сезонен грип, с цел намаляване на неприложените дози ваксини и свързаните с това загуби по отношение на желаещи лица от целевата група, които не са успели да се ваксинират“, се посочва в програмата.

Властите отчитат, че националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип е успешна, развива се бързо и се възприема позитивно както от общопрактикуващите лекари, така и от възрастните хора. Общопрактикуващите лекари оценяват високо възможността да защитят своите възрастни пациенти от грипа и неговите усложнения (71%); считат, че ваксината спомага за намаляване на общата заболяемост (62%) и оценяват, че ваксината дава възможност на хора с ограничени финансови възможности да се ваксинират (57%). Ежегодно в нея участват над 3 700 общопрактикуващи лекари в повече от 600 населени места в цялата страна.

С програмата властите си поставят за цел още повишаване от 5% през 2024 г. до 15% през 2026 г. (с 5% ежегодно) на имунизационния обхват на възрастните над 65 г. с ваксини срещу пневмококови инфекции.
 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy