Еврокомисията одобри 183 млн. евро за магистрала „Европа“ от София до Сърбия

Европейската комисия даде одобрение за изграждане на близо 33 км от магистрала „Европа“ в участъка, свързващ контролно-пропускателен пункт Калотина на границата със Сърбия и околовръстния път на София.

Инвестицията е в размер на над 183 млн. евро от Кохезионния фонд на ЕС и ще допринесе за по-доброто интегриране на българската пътна система в европейската транспортна мрежа, се казва в съобщението на ЕК.

Проектът се финансира по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Магистралата има проектна скорост от 110 км/ч и е изградена за превоз на тежки превозни средства. Пътят е широк 27 м, с две ленти във всяка посока.

От целия участък от общо 33.4 км една отсечка от 17 км вече е в експлоатация и представлява модернизация на съществуващия път I-8. Този участък включва две кръстовища близо до Сливница и връзки с третокласен път.

Останалите 16.456 км са в процес на изграждане по маршрут, който се отклонява от този на първокласния път. Той има кръстовище на север от Костинброд и друго на юг. Ще бъдат изградени връзки с I-8 и други пътища, свързващи София, Костинброд и Калотина.

Магистралата е част от основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и осигурява важна връзка по Ориент/Източно-средиземноморски коридор.

Реализацията на обекта ще увеличи капацитета на пътя, като го приведе в съответствие със стандартите за магистралите на TEN-T. В резултат на това безопасността и потокът на движение се очаква да се подобрят и ограниченията за изпреварване ще бъдат премахнати.

Чрез отклоняване движението от градските райони магистралата ще намали шума и вредните емисии, което ще бъде от полза за здравето и качеството на живот на местните жители. Това също така ще превърне региона в по-привлекателна дестинация за инвестиции, се казва в съобщението на ЕК.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy