ЕК одобри частично програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри новата програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но без парите от Фонда за справедлив преход за трите области Стара Загора, Кюстендил и Перник. Това става ясно от съобщение на МРРБ.
Брюксел е одобрил единствено частта за инвестиции в градовете в размер на 3.6 млрд. лева.
Останалата сума от 3.22 млрд. лева, които идват от фонда за справедлив преход за закриване на въглищните централи в Бобов дол, Перник и Гълъбово, въобще не е подадена за одобрение в ЕК от българските власти. Причината е, че страната ни все още не е одобрила териториалните планове за развитие на областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. За тази година загубата за България от този фонд е около 100 млн. евро.
Лъвският пай отива за 10-те големи града
Около една трета от одобрените от Европейската комисия 3.6 млрд. лв. ще отидат за десетте най-големи общини. Общо над 1 млрд. лв. ще отидат за подобряване на средата на живот по първа приоритетна ос „Интегрирано градско развитие“.
Десетте големи общини са обединени в 4 градски клъстера – по два в южна и в северна България, като средствата са разпределени почти по равно.

За най-бедния Северозападен регион с центрове за растеж Видин и Плевен са заложени над 215 млн. лв. (21.57%). Другият клъстер обединява
Северен централен регион и Североизточният регион с центрове Русе, Велико Търново и Варна ще разполагат с бюджет от над 277 млн. лв. (27.78%).
Клъстерът, който обединява Южния централен и Югоизточния региони, е с бюджет от 275 млн. лв. (27.6%). Той е с центрове за растеж Бургас, Стара Загора, Пловдив.
Четвъртият градски клъстер обхваща Югозападния регион с центрове София и Благоевград. Той разполага с бюджет от 279 млн. лв.
Разпределението на парите вътре в самия клъстер ще става на състезателен принцип и ще зависи от общините. Колкото по-активна е една община в клъстера, толкова по-голям дял от парите ще усвои. Градовете могат да обединяват усилията си при кандидатстването и изпълнението на проектите, за да постигнат по-значими резултати и силен ефект за съответната територия.
Задължително условие е проектите, които ще се финансират, да са одобрени от хората в общината. Инвестициите могат да бъдат насочени в инфраструктура за бизнес и предприемачество, както и в енергийна ефективност на сградния фонд. Допустими за финансиране ще са и интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, конструктивно укрепване на имоти, където е необходимо, включително и изграждането на зарядни станции за електромобили.
Пътищата от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини, извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност.
Както и преди ще могат да се финансират обществени зони за отдих и зелени площи, ремонт на училища и детски градини.
40 града си делят 2.5 млрд. лв.
Други 40 града с население над 15 000 жители ще си разпределят близо 2.5 млрд. лева.Това са останалите областни градове плюс Горна Оряховица, Дупница, Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище.
Парите за общините в северна България са повече отколкото за тези в южна, която е по-развита икономически (отношението е 55:45 в полза на Севера – бел. ред.).
В новата оперативна програма „Развитие на регионите“ запазено място има и продължаващата подкрепа за здравна и социална инфраструктура. Проектите за оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни, хора с увреждания или деца, включително детски ясли.
За реализация на проектите ще бъде важно създаването на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво – публичен, частен сектор и неправителствени организации.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy