ЕС одобри реформа на въглеродния пазар

Държавите от ЕС и европарламентът обявиха споразумение за голяма реформа на въглеродния пазар на блока, като част от амбицията за намаляване на емисиите и инвестиране в екологични технологии.

Споразумението има за цел да ускори намаляването на емисиите, постепенно премахване на безплатните квоти за индустриите и е насочена към емисиите от горива в секторите на строителството и пътния транспорт, посочва се в изявление на Европейския парламент.

В събота вечерта евродепутатите и правителствата на ЕС се съгласиха да реформират системата за търговия с емисии, за да намалят допълнително индустриалните емисии и да инвестират повече в щадящи климата технологии. Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS, СТЕ) е в основата на европейската политика в областта на климата и е ключова за постигането на целта за климатична неутралност на ЕС. Като постави цена на емисиите на парникови газове, СТЕ предизвика значително намаляване на емисиите в ЕС, тъй като индустриите имат стимул да намалят своите емисии и да инвестират в щадящи климата технологии.

Повишени амбиции за 2030 г.

Емисиите в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г. в сравнение с 2005 г., което е с един процентен пункт повече от предложеното от комисията. За да се постигне това намаление, ще има еднократно намаление на общото за целия ЕС количество квоти от 90 Mt CO2 през 2024 г. и 27 Mt през 2026 г. в комбинация с годишно намаление на квотите с 4.3% от 2024-27 г. и 4.4% от 2028-30 г.

Поетапно премахване на безплатните квоти за компаниите

Безплатните квоти за отраслите в СТЕ ще бъдат премахнати, както следва: 2026 с 2.5%, 2027 с 5%, 2028 с 10%, 2029 – 22.5%, 2030 – 48.5%, 2031 – 61%, 203 – 73.5%, 2033 -86%, 2034 – 100%.

Механизмът за коригиране на въглеродните граници (CBAM), по който евродепутатите постигнаха споразумение с правителствата на ЕС по-рано тази седмица, ще бъде въведен със същата скорост, с която ще бъдат премахнати безплатните квоти в СТЕ. Следователно CBAM ще започне през 2026 г. и ще бъде напълно въведен до 2034 г.

До 2025 г. комисията ще направи оценка на риска от изтичане на въглеродни емисии за стоки, произведени в ЕС, предназначени за износ в страни извън ЕС и, ако е необходимо, ще представи законодателно предложение, съответстващо на изискванията на СТО за справяне с този риск. В допълнение, приблизително 47.5 милиона квоти ще бъдат използвани за набиране на ново и допълнително финансиране за справяне с всеки риск, свързан с износа изтичане на въглеродни емисии.

СТЕ II за сгради и транспорт

До 2027 г. ще бъде установена отделна нова СТЕ II за горива за автомобилен транспорт и за сгради, която ще определя цена на емисиите от тези сектори. Това е една година по-късно от предложеното от комисията. Както беше поискано от парламента, горивото за други сектори в производството също ще бъде обхванато. Освен това СТЕ II може да бъде отложен до 2028 г., за да се защитят гражданите, ако цените на енергията са изключително високи. Ще бъде създаден и нов механизъм за ценова стабилност, за да се гарантира, че ако цената на квота в СТЕ II се повиши над 45 EUR, ще бъдат освободени 20 милиона допълнителни квоти.

Финансиране на зеления преход

Ще бъдат предоставени повече пари за иновативни технологии и за модернизиране на енергийната система. Фондът за иновации ще бъде увеличен от сегашните 450 на 575 милиона квоти. Фондът за модернизация ще бъде увеличен чрез продажба на търг на допълнителни 2.5% от квотите, които ще подкрепят страните от ЕС, чийто БВП на глава от населението е под 75% от средния за ЕС. Всички национални приходи от продажба на квоти по СТЕ се изразходват за дейности, свързани с климата. Членовете на ЕП и Европейският съвет също така се споразумяха да създадат социален климатичен фонд за най-уязвимите.

Включване на емисиите от корабоплаването

Както неколкократно беше поискано от парламента, СТЕ за първи път ще обхване морския транспорт.

Резерв за стабилност на пазара

24% от всички квоти по ETS ще бъдат поставени в резерва за стабилност на пазара, за да се преодолеят възможните дисбаланси между предлагането и търсенето на квоти на пазара поради външни сътресения като тези, причинени от Covid-19.

Отпадъци

Страните от ЕС трябва да измерват, докладват и проверяват емисиите от инсталации за изгаряне на битови отпадъци от 2024 година. До 31 януари 2026 г. комисията ще представи доклад с цел включване на такива инсталации в СТЕ на ЕС от 2028 г. с възможност за отказ до 2030 г. най-късно.

След споразумението докладчикът Петел Лизе (ЕНП, Германия) каза: „Това споразумение ще осигури огромен принос към борбата с изменението на климата чрез ниски разходи. Това ще даде глътка въздух на гражданите и индустрията в трудни времена и ще даде ясен сигнал на европейската индустрия, че си струва да се инвестира в зелени технологии.“

Парламентът и съветът ще трябва официално да одобрят споразумението, преди новият закон да влезе в сила.

Онлайн пресконференция за споразумението е насрочена за понеделник, 19 декември, в 10.30 часа местно време.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy