ЕЦБ с положителна оценка на Закона за въвеждане на еврото в България

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище, с което изразява положителна оценка по проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България, съобщава Министерството на финансите на електронната си страница.

Европейската централна банка приветства целта на законопроекта да се създадат условия за плавен преход към еврото в България и за навременно прилагане на необходимите мерки във връзка с това.

В становището се отбелязват общите правни положения, относими към уредбата на използването на еврото, а именно: изключителната компетентност на Съюза в областта на паричната политика на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и прилагането на законодателна техника, с която да се избягва възпроизвеждането на разпоредби на правото на Съюза, които са пряко приложими, посочва МФ.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy