Жълтите и зелените рецепти стават електронни от 1 юни

Жълтите и зелените рецепти за лекарствата, съдържащи наркотични вещества, да станат електронни от 1 юни. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане.

В момента жълтите и зелените рецепти са хартиени. МЗ посочва, че при обменът на хартиени документи, с който е свързано предписването и отпускането на съдържащите наркотични вещества лекарства, „пациентът е транспортното звено между изпълнителите на медицинска помощ и аптеките“.

„Този процес значително се усложнява както по отношение на пациентите, така и по отношение на медицинските специалисти и аптеките, тъй като се налага съхраняване за определен период от време. Ето защо възникна необходимостта от създаване на възможност лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества да се предписват и отпускат чрез издаването на електронни предписания, като се запазват изискванията за отчетност и контрол, предвид повишения риск от злоупотреба с тези лекарствени продукти“, посочват от здравното министерство.

От ведомството посочват, че електронните рецепти ще намалят бюрократичните задължения на лекарите, което ще удължи времето за същинския преглед на пациентите и ще улесни работните процеси на аптеките.

Дейностите по отчетност и контрол ще се осъществяват и в електронна среда чрез обмен на необходимата информация от специалните рецептурни бланки посредством Националната здравноинформационна система (НЗИС).

За да станат жълтите и зелените рецепти електронни, медицинският и аптечният софтуери на лекарите и аптеките трябва да бъдат надградени от фирмите, които ги поддържат на абонаментен принцип.

Още по темата:

Лекарите вече могат да предписват лекарства през мобилно приложение

Предвижда се наредбата да влезе в сила от 1 юни 2023 г. Предвидена е възможност издадените до 31 май 2023 г. рецепти на хартиен носител да се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

Това е поредна в стъпка в дигитализирането на рецептите, но най-масовите бели рецепти продължават да се изписват предимно на хартия. Електронната рецепта е задължителна само за лекарствата, реимбурсирани от НЗОК, но не и за тези на свободна продажба. Настоящето служебно ръководство на МЗ се отказа от плановете поне за антибиотиците белите рецепти да станат изцяло електронни под влияние на лекарското съсловие, което твърдо настоява да се запази опцията за писане на хартиени рецепти. Така макар да имат опция да предписват белите рецепти в електронен вариант, лекарите масово не го правят.

По последни данни на „Информационно обслужване“ от издадени 28 млн. електронни рецепти към март тази година, едва 25 000 са електронните бели рецепти. 

През март беше пуснато и мобилно приложение, което да улесни лекарите да предписват електронно лекарства, дори когато са в движение. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy