Избират шеф на дирекция „Летателни стандарти“ към ГВА с конкурс

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев е обявен конкурс за избор на директор на дирекция „Летателни стандарти“ към Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Част от основните функции на дирекцията са свързани с контрола, издаването и отнемането на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати.

Дирекцията контролира гражданското въздухоплаване, въздухоплавателните средства, авиационните оператори и персонал, както и организациите за обучение.

Минималните изисквания към кандидатите е да имат образователна степен магистър в областта на авиацията, летец пилот, авиационен инженер или технически науки. Изисква се още да има най-малко 5 години опит в поддържането на летателна експлоатация и летателна годност. Изисква се и владеене на английски език.

Всеки кандидат трябва да защити концепция на тема „Приоритети в управлението на дейността на дирекция „Летателни апарати“. С одобрените ще бъде проведено интервю.

Основната месечна заплата за длъжността варира от 830 лв. до 3850 лева в зависимост от професионалния опит.

Срокът за подаване на документите е 14 дни.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy