Изцяло зелена енергия достави „Енерго-Про“ на 30 български фирми

Близо 30 български фирми са ползвали изцяло енергия от възобновяеми енергийни източници през 2022 г., съобщиха от доставчика на ток в Североизточна „Енерго-Про“ в петък. Компанията е осигурила 150 хил- МВтч енергия през годината на компании като „А1 България“, „Нестле България“, „Кока-Кола“, „Екуиникс“, „Екстрапак“, DHL, „Палфингер Продукционстехник България“, „Коутс България“, „Юнимастърс Лоджистикс“, „Цератицит България“ и други.

Профилът на купувачите на напълно зелена енергия е разнообразен, като тяхната дейност е в различни сектори – телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, производство на опаковки и хартиени изделия, производство на конци, кранове и подемна техника, логистика и транспорт, инструменти и машини за индустрията и други. Снабдяването с енергия, произведена по екологичен начин, е неизменна част от ESG стратегиите на редица компании и ясно демонстрира тяхната отговорност към устойчива работа в полза на обществото и околната среда. Електрическата енергия от ВЕИ подпомага изпълнението на амбициозните екологични цели за намаляване на въглеродния отпечатък и пълна декарбонизация, с които все повече компании в глобален мащаб се ангажират, припомнят от доставчика..

Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на „Енерго-Про“. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, стартирал издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие гаранции за произход.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy