Икономиката на България с 2.1% растеж в края на 2022 г., на ЕС – с 0%

Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2.1% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2022 г., сочат експресните данни на Националния статистически институт. Това е един от високите резултати в Европейския съюз, който по първоначални данни на Евростат отчита 0% растеж през последното тримесечие.

НСИ ще обяви предварителните годишни данни за БВП на България през 2022 г. в първата десетдневка на март. Очаква се той да бъде над 3%, но под 4%.

През първото тримесечие икономиката на страната отбеляза силен ръст от 5.1%, който падна до 4.5% през второто тримесечие, което беше и първо за войната в Украйна. От юли до септември растежът бе 3.1% на годишна база, а през последните три месеца се е забавил до 2.1%, сочи статистиката.

Евростат все още има частични данни за държавите членки, но много от тях отчитат икономически спад в края на 2022 г.: Литва (-1.7%), Австрия (-0.7%), Швеция (-0.6%) Чехия (-0.3%), Германия (-0.2%), Италия (-0.1%). Най-висок растеж през четвъртото тримесечие към момента отбелязва Ирландия (3.5%).

Най-голям дял в БВП на България в периода октомври – декември 2022 г. заема крайното потребление с 81.3%, което в стойностно изражение възлиза на 38.2 млрд. лв. То нараства с 4.7%, което е приблизително на нивото от предходните тримесечия. Потенциалът за инвестиции в икономиката обаче продължава да е на отрицателна територия, макар и спадът да е по-нисък спрямо предходните тримесечия. Бруто капиталообразуването е 10.6 млрд. лв. и заема 22.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy