Инвестиции за 1.5 млн. лв. в инфраструктурата на Слънчев бряг

Компанията „Слънчев бряг“ завърши дейностите по подготовка на инфраструктурата за туристически сезон Лято 2023, съобщиха от дружеството.

От 1 юни в най-големия курортен комплекс в България започват да действат режимите и условията, които са необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон.

Паркирането в синя зона в комплекса, чийто капацитет е увеличен тази година, също ще се заплаща след 1 юни 2023 г. Цената е без промяна от миналата година – 2.50 лв. на час.

Към момента в комплекса паркирането е свободно и регистрираме автомобили, предимно с цел подготовката на обекти в курорта.

Контролният режим на достъп за бизнес оператори, които извършват търговска дейност на територията на комплекса, ще се осъществява чрез мобилни патрули, се казва в съобщението.

„Представителите на туристическия бизнес очакват силен сезон, с много посетители и ние като дружество, собственик и оператор на инфраструктурата, ще продължаваме да извършваме всички необходими дейности за обезпечаването му“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

По време на подготвителния период в зона „Изток“ на курортния комплекс бяха изградени нови тротоарни настилки. Извършени са дейности по асфалтиране на улици във вътрешността на комплекса, положена е нова маркировка, подменени се осветителни тела.

Ремонтните дейности обхванаха крайбрежната алея, централната алея (хотел „Кубан“), улица „Първа“, където са възстановени и настилки до и около спирки на обществения транспорт.

До хотелите „Зефир“, „Гларус“, „Феникс“, „Жерави“, станцията на Министерски съвет, хотел „Континентал“, хотел „Барсело“, КПП „Магура“ са изградени нови тротоари и са ремонтирани улици, както и е направено разширение на пътя зад хотел „Перла“.

Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата в курорта, е инвестирало над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за настоящия сезон.

Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане са в размер на 360 000 лв.

За ремонтите на асфалтови настилки – над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район „Север“ и район „Юг“ – 250 000 лв.

„Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона „Изток“ в комплекса – алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м, собствена ВиК мрежа, както и в зона „Запад“ около 55 000 кв. м земя, в това число оранжерия и складови помещения.

„Слънчев бряг“ АД не притежава туристически обекти – хотели, заведения и други, и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г. няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от приходи от собствена дейност.

По-късно днес представители на „Слънчев бряг“ АД, областният управител на Бургас и кметът на община Несебър ще представят пред членовете на парламентарната Комисия по туризъм перспективите и предизвикателствата пред летния сезон тази година.

През март миналата година изпълнителният директор на дружеството Златко Димитров каза по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия, че водещ проблем за „Слънчев бряг“ АД е недостатъчният финансов ресурс за инвестиции в инфраструктурата. Тогава той съобщи, че това е причина дружеството да търси варианти както за разширяването на дейността си, така и за търсене на нови посоки на работа.

Посока, по която работим усилено, е превръщането на „Слънчев бряг“ АД във ВиК оператор, направили сме постъпки и сме очертали стратегическата рамка, каза тогава Димитров. Той изтъкна, че реализацията на тази идея ще доведе до финансова автономност на дружеството, повече постъпления и реинвестиции в инфраструктура.

Димитров съобщи, че за 2020 г. дружеството е било на печалба от 386 000 лева, но през 2021 г. отчита загуба от 707 000 лева. Дружеството поддържа площ от 644 640 квадратни метра, като почти 2 милиона лева са предвидените средства за инвестиции в инфраструктурата на комплекса през 2022 г.

Основните източници на приходи на „Слънчев бряг“ АД са от използващите инфраструктурата търговци, които плащат цена за услуга, приходи от наеми и тротоарни права, като наемите са намалени с 50 процента заради ковид кризата.

Други пера на приходи са от продажба на промишлена вода и на ток от фотоволтаична централа, както и приходи от обезщетения за ползване на ВиК мрежата, като това не са постоянни приходи.

Димитров обобщи, че тези приходи са крайно недостатъчни за по-съществени инвестиции и поддръжка на инфраструктурата.

Той изтъкна, че са необходими няколко законодателни промени. С промени в Закона за туризма могат да се приемат норми, уреждащи благоустрояването и поддържането в националните курорти на инфраструктурата, принадлежаща на частно-правни субекти, каквото е дружеството „Слънчев бряг“.

Необходимо е и приемането на предвидената по ресорния закон Наредба за националните курортни. Той съобщи, че се предлага и законодателна инициатива за приемане на специален закон, с който да се определят специфичните правила и нормативи за устройството и благоустрояването на територията на Слънчев бряг. По думите на Димитров тези правила и нормативи наподобяват до голяма степен Закона за устройството и застрояване на Столична община и по тази причина той смята, че няма законодателни пречки за подобно законово уреждане на проблемите в Слънчев бряг.

По повод изслушването на ръководството на „Слънчев бряг“ от парламентарната ресорна комисия министърът на туризма тогава Христо Проданов напомни, че дружеството е 75 на сто държавно и 25 процента са собственост на редица частни акционери.

По думите на Проданов тогава държавата няма особена възможност да се намесва в политиката и определянето на ръководния състав на дружеството, защото това е от компетенциите на Общото събрание. Трябва нещата да се регламентират, да има строг контрол и този, който получава средствата от туристическия данък, от местните данъци и такси, той да има възможност да поддържа инфраструктурата, защото случващото се в момента, е един омагьосан кръг, в който никой не носи отговорност, заяви тогава Христо Проданов.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy