Инициативните комитети могат да се регистрират за участие в изборите до днес

До 17:00 часа днес инициативните комитети могат да се регистрират за участие в изборите „две в едно“ – за народни представители и за Европейски парламент, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) за вота.

За изборите за народни представители инициативните комитети подават заявление за регистрация пред районните избирателни комисии, а за Европейски парламент (ЕП) – в ЦИК.

Днес изтича и крайният срок, в който гражданин на друга държава членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в България.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy