И учениците от 2, 3 и 4 клас с помощ от 300 лв.

Еднократ0на помощ от 300 лв. от следващата учебна година ще се дава и на ученици, записани въ втори, трети и четвърти, реши окончателно пленарната зала по-рано в четвъртък. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за семейните помощи за деца.

В момента еднократна помощ се дава само на деца, записани в първи и осми клас. Стойността на подкрепата е 300 лв., като за нея няма подоходен критерий. Помощта се възстановява, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на съответния клас, записаха депутатите.

Парламентът отхвърли предложението на БСП размерът на помощта за раждане на второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, да не е по-малък от 10 минимални работни заплати за съответната година за всяко дете. От ДПС изчислиха, че ще са необходими около 200 млн. лева на годишна база и попитаха откъде ще дойдат средствата.

С измененията се гарантира правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Родителите и настойниците/попечителите на деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител може да получават месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, независимо от дохода на семейството, приеха депутатите. Няма да има подоходен критерий и за получаване на детските месечни добавки за деца, отглеждани от самотни осиновители.  

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy