Кабинетът обмисля концесия за доизграждане на магистралите

Възможностите и вариантите да се изграждат магистрали на концесия ще обсъжда работна група с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на строителния бранш. Това е коментирано по време на срещата между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков с ръководството на Камарата на строителите в България и на Българска браншова камара „Пътища“, съобщи пресцентърът на МРРБ.
„Единственият вариант да се построят всички магистрали е на концесия“, каза арх. Шишков, който не спира да лансира тази своя идея от встъпването си в длъжност като служебен министър на регионалното развитие.
Председателят на Управителния съвет на браншова камара пътища инж. Стефан Чайков е приветствал идеята. Той заяви, че ръководената от него организация я подкрепа. Договорено е през март да се направи дискусионен форум по темата и работната група да започне своите срещи.

Обсъдена е още възможността да се създаде и работна група, която да разгледа промени в проекта на Закон за ВиК. Коментирано е „Български ВиК холдинг“ ЕАД да може да финансира безвъзмездно изграждането на публични активи, а не под формата на заем, каквато е единствената законова възможност сега.
Подписани са всички споразумения за индексиране на всички ВиК проекти, изпълнявани сега с финансиране от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Единствено ВиК дружествата за Варна, Бургас и Стара Загора не са подписали индексация на договорите. Преговорите с тях продължават. „Всички тези обекти трябва да бъдат завършени и ще бъдат финансирани“, каза арх. Шишков.
Той посочи, че ще се търси механизъм да се разплати и индексирането на останалите обекти. Промяна на цените по ин хаус договорите не може да има, каза Иван Шишков.
В сряда на заседание на Министерския съвет ще се вземе решение за отчуждаване на терени по автомагистрала „Европа“. Това ще даде възможност за строителство и в последния участък от нея – между Сливница и Северната скоростна тангента на София, защото ако няма 50% напредък по него до края на годината, ще бъдат загубени средствата от европейското финансиране за довършването на аутобана, посочи Шишков.
Тази година ще започне строежът по магистралните участъци Русе – Бяла и на обхода на Бяла, каза още министърът. В напреднала фаза е процедурата за участъка Бяла – Велико Търново. Подготвя се и обществена поръчка за изготвяне на идеен проект за продължение на магистралата към ГКПП „Маказа“. Такава предстои и за магистралата от Дупница до Северна Македония.
Придвижва се и процедурата по строителството на тунела под Петрохан. Автомагистрала „Черно море“ също е на дневен ред, отчете министър Шишков.
Търси се решение и как да продължи максимално бързо изграждането на магистрала „Хемус“ по законов начин, допълни той. Предложи 7 и 8 участък да бъдат разделени на 3 подучастъка, за да може проблемните отсечки да бъдат заобиколени, докато се намери законов механизъм, а останалите да бъдат одобрени. До края на седмицата предстои издаване на заповед за одобряване на ПУП за участък 9.
Министърът отново призова представителите на строителния бранш да се търси механизъм за изменение на Закона за устройство на територията, така че незаконното строителство по важните инфраструктурни обекти да бъде обявено за търпимо и работата по тях да продължи.
Другата седмица ще бъде излъчена работна група, която да обсъди каква точно промяна в тази посока да бъде записана в закона, след което подготвеният проект да бъде внесен в следващото Народно събрание.
Арх. Шишков обяви, че ще завърши процедурата по обявяване за незаконни на започнатите не по правилата строежи, но няма да прави наказателни постановления, защото според него фирмите нямат вина за създалата се ситуация.
„Разчитам да продължим диалога какъвто беше. За целия бранш ще е добре да намерим механизъм за промяна на ЗУТ. Проблемите са решими“, каза в заключение регионалният министър.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy