Какъв е ИСТИНСКИЯТ смисъл на маските?
Какво е инфра-ред сканиране?

СЗО си призна, че маските нямат НИКАКВО значение за „предпазване от вирусна
инфекция“.
Министър Асена Сербезова каза в интервю, че маските и сертификатите се налагат силово
поради това, че България има „общностно споразумение и задължение с ЕС“. И че тези
„мерки“ нямат никакъв медицински смисъл.
Тогава какво е реалното значение на маските? Какъв е смисълът от терора, глобите,
заповедите?
Още от 2016 година има Патент за нанасяне на невидима нано-тауировка върху челото на
индивида, която ще може да се чете с Инфра-ред скенер.
Маските се налагат за да има легален „повод“ за въвеждането в обществото на така
наречената ID 2020. Това е идентификация на личността по индивидуален номер, нанесен
на челото или на дясната ръка. На всеки маркиран, ще се вменява ново ЕГН, дигитална
самоличност – ID 2020. По този начин ще се заместят личните документи. Така ще се
теглят пари от банкката, ще се изплащат пенсии, ще се влиза в съда, в болница, в автобус и
т.н.

Целият цирк с „маските“ и термометрите има за цел постепенно, бавно въвеждане на
дигиталната самоличност – невидима нано-татуировка на челото, нанесена с лазер.
Тази нано-татуировка (ID 2020) ще се чете с инфра-ред скенер. Затова се опитаха да
наложат инфра-ред „термометрите“ на входа на всички институции – за да може
обществото постепенно да привикне към уред, долепен до челото.

Всеки медик е наясно, че няма вирусен изолат на Ковид. Професор Тодор Кантарджиев
написа официално писм, че „вирус“ на Ковид в България не е открит. „Вирусът“ на Ковид
не е открит и в останалите 203 държави. В Ирландия и в Испания по съдебен ред
Минстерствата на здравеопазването бяха задължени да покажат документи за „вирусния
изолат“. Нито една лаборатрия в света не успя да покаже „вирусен изолат на Ковид“
защото причинителят на Ковид не покрива постулатите на Кох за „вирус“, тъй като това не
е вирус, а е нано-частица.
Дори и да има реален „вирус“ на Ковид, маските не могат да предпазят от инфекция,
защото вирусите се предават и през маските и през лигавицата на очите. Но вирус per se
НЯМА и никога не е имало!
СЗО и другите институции налагат носенето на маски и „меренето на температурата“ с
инфраред „термометър“ за да може след време да се въведе Инфра-ред сканирането на
нано-татуировките, които се предвижа да се нанесат на челата на плебеите.
Ще допуснем ли това да се случи?