Кемтрейл или Ковид?

На 7 октомври 2022 социалните мрежи буквално се взривиха от гневни коментари заради плътната
мрежа от кемтрейлс над всички български градове.
Целия ден и през нощта на 6 и 7 октомври се пръскаше толкова яко, че дори и Костадин
Костадинов вече не може да убеди българите, че не се пръска. Румен Радев пък направо се е скрил
в миши г*з, защото много добре знае какво престъпление се върши срещу българския народ.
След мощния кемтрейл, пред кабинетите на личите лекари се извиха опашки от пациенти
(предимно деца), които се оплакват от болки в корема, диария, повръщане, задух, кашлица,
висока температура, световъртеж и т.н. Да, естествено, личните лекари (индоктринирани кукли на
конци) ще убедят майките и бащите на тези деца, че било имало някакъв си „нов щам“ на някакъв
си „нов вирус“, който предизвиквал нов вид ковит или ентероколит.
Истината е че се пръска НАВСЯКДЕ! В целия свят! Затова няма никакво „противостояние“ между
САЩ и Русия, нито между Русия и Украйна: пръска се и над Русия и над Полша и над Украйна, и
над Канада и над Германия…
Пръскането с кемтрел а е глобална програма, приета и прилагана от елитите на всички страни
върху техните населения и само този факт е достатъчен за да ви подскаже, че „войната“ и
„противопоставянето“ между САЩ и Русия е тотален фейк.

Истината е че действително съществува технология за нано-аерозолни пръскания и нано-
аерозолна ваксинация. Всеки от вас, който се заблуждава и успокоява, че кемтрейл е

„конспиративна теория“, може да провери по ключови думи „геоиженеринг“ и „нано-аерозолно
биоцидно оръжие“. Испанското министерство на здравеопазването разреши на NBC (ядрени,
биологични и химически) звена на въоръжените сили, както и на UME да използват биоциди от
въздуха. И колкото и Костадин Костадинов да извърта, че няма кемтрейл, съществуват
официални документи за тези пръскания, които го опровергават.
На 19 май 2015 г. евродепутатът Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) обяви в Европейския парламент,
че четирима служители от Държавната метеорологична агенция са признали, че Испания се
пръска изцяло от самолети, които разпространяват оловен диоксид, сребърен йодид и диатомит в
атмосферата. Целта, според същия евродепутат е била да се предотвратят дъждовете и да се
позволи повишаване на температурите, което създава летен климат за туризъм и в същото време
помага на корпорациите в селскостопанския сектор.
Цялата спец-операция по пръсканията се ръководи от наднационален център – Международна
организация по метеорология. Създадена е тъй наречената Глобална рамка за климатичи услуги и
Авиационна метеорология. Под Целите на нано-аерозолите пръскания са разнообразни:
предизвикване на дъжд, гръмотевици, управление на слънчевата радиация, промяна на времето,
психологическа манипулация, контрол на човешката популация, предизвикване на различни

симптоми, биологична или химическа война. Всичко зависи от това какъв коктейл от нано-

аерозоли ще бъде пръскан върху главите на хората.

Най-важното при осъществяването на тази операция е хората да не се досетят, че ги пръскат като

хлебарки. Важно е хората да не могат да направят разликата между „вирус“ и нано-частица и
сковани от страх да се редят пред кабинетите на лекарите да се „тестват“ и „ваксинират“. За да се
поддържа заблудата, че има „вирус“ , а няма кемтрейл са подставени множество „специалисти“ и
„политици“, които имат за задача да баламосват населението и да отвличат вниманието в друга
посока.
Какво трябва да направим в този случай?

  1. Ти (да, именно ТИ, който четеш тази статия!) трябва да зададеш директен въпрос на
    „политиците“ и на „специалистите“ КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВИРУС И НАНО-ЧАСТИЦА?ЗАЩО СИМПТОМИТЕ НА КОВИТ И НАНО-ТОКСИКОЗА СА ЕДНАКВИ? Защо се пръска през определени периоди? Какво се цели с всеки различен вид нано-аерозол? Кой плаща за ежедневните пръскания? Какви суми се отделят от бюджета на България за
    ежедевни пръскания? Тези пари от нашите данъци ли се вземат? Тези пари били ли са обсъждани

в НС и кой е дал разрешение да се пръска без да се обясни на суверена какво представлява нано-
аерозолната ваксинация?

Накратко – вземате ли от нашите пари за да ни пръскате като хлебарки?
Ако народа не настоява за НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР, значи е доволен че му вземат пари за да го
пръскат като хлебарки, без да му дължат никакво обяснение. Не е ли така?

КЕМТРЕЙЛС
Информация, предназначена за наивници и измамници.
Испанското правителство беше първото, което официално включи „chemtrail“ в своя официален
вестник. Испанското министерство на здравеопазването разреши на NBC (ядрени, биологични и
химически) звена на въоръжените сили, както и на UME да използват биоциди от въздуха. Месец
след налагането на извънредното положение във връзка с ковида изпълнителният директор
обясни в BOE (Официалният държавен бюлетин), че тази техника е една от „най-ефективните“
срещу коронавируса, тъй като с „техниките за пулверизиране, термонебулизиране и
микронебулизиране, защото всички повърхности се достигат бързо“.
Изпълнителната власт също така обясни, че гореспоменатите звена „имат лични средства,
материали, процедури и достатъчно обучение за извършване на дезинфекция от въздуха, тъй като
това са операции, които те извършват редовно, с изключение на това, че вместо да използват
биоциди, те го правят с други обеззаразяващи химикали.
На 19 май 2015 г. евродепутатът Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) обяви в Европейския парламент,
че четирима служители от Държавната метеорологична агенция са признали, че Испания се
пръска изцяло от самолети, които разпространяват оловен диоксид, сребърен йодид и диатомит в
атмосферата. Целта, според същия евродепутат е била да се предотвратят дъждовете и да се
позволи повишаване на температурите, което създава летен климат за туризъм и в същото време
помага на корпорациите в селскостопанския сектор. Това, от своя страна, произвежда студени
капчици с голяма интензивност.

Регионът на Мурсия, община Валенсия и провинция Алмерия са засегнати до такава степен, че
нито капка дъждовна вода не пада за повече от седем месеца, генерират се катастрофални
студени капки, които предизвикват респираторни заболявания на населението, чрез вдишване на
оловен двуокис и други токсични съединения. За излитането на тези самолети е използвано
военното летище Сан Хавиер в Мурсия.
Tremosa поиска от Европейската комисия да вземе отношение по въпроса.
КАКВО Е CHEMTRAIL’?
Chemtrails са химически следи, които могат да се видят в небето. Целта на химическото изпускане
може да бъде управление на слънчевата радиация, промяна на времето, психологическа
манипулация, контрол на човешката популация или биологична или химическа война.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
ДЪРЖАВЕН ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН
Петък, 17 април 2020 г
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Заповед SND/351/2020 от 16 април, упълномощаваща NBC звената на въоръжените сили и
Военното звено за спешни случаи да използват биоциди, разрешени от Министерството на
здравеопазването, при задачи по дезинфекция, които да изпълняват в лицето на здравната криза,
причинена от COVID-19.
Кралски указ 463/2020 от 14 март, обявяващ състояние на тревога за управление на здравната
кризисна ситуация, причинена от COVID-19, предвижда серия от мерки, насочени към защита на
благосъстоянието, здравето и безопасността на гражданите и ограничаване на прогресията на
болестта и укрепване на системата за обществено здраве.
Член 4, параграф 2, буква г) от горепосочения Кралски указ 463/2020 от 14 март определя, че за
упражняването на функциите, предвидени в него и под ръководството на председателя на
правителството, министърът на здравеопазването ще има статут на на делегиран компетентен
орган, както в собствената си зона на отговорност, така и в други области, които не попадат в
специфичната сфера на компетентност на другите ръководители на отделите, определени като
делегирани компетентни органи за целите на гореспоменатия кралски указ. – Първо. Разрешение
за NBC звената на въоръжените сили и военното звено за спешни случаи да използват биоциди,
разрешени от Министерството на здравеопазването.
По-конкретно, в съответствие с разпоредбите на член 4.3 от Кралски указ 463/2020 от 14 март,
министърът на здравеопазването е оправомощен да издава заповеди, резолюции, разпоредби и
тълкувателни инструкции, които в рамките на неговия обхват на действие като делегиран орган са
необходими за гарантиране на предоставянето на всички услуги, обикновени или извънредни, за
защита на хора, стоки и места, чрез приемането на някоя от мерките, предвидени в член
единадесет от Основния закон 4/1981 от 1 юни на държавите на тревога, изключение и обсада.
За ефективното изпълнение на тези мерки, делегираните компетентни органи могат да изискват
действие на въоръжените сили, в съответствие с разпоредбите на член 15.3 от Основния закон
5/2005 от 17 ноември относно националната отбрана.
В областта на ограничаването на разпространението на коронавируса е необходимо специално
внимание на действията по дезинфекция в обекти като жилищни социални центрове, болници и
други здравни центрове, затвори, центрове за управление на трафика и транспортни възли,
задачи, които въоръжените сили изпълняват като една от техните приоритетни задачи.
Министерството на здравеопазването публикува и актуализира списъка на биоцидите, които да се
използват срещу новия коронавирус, разрешени и регистрирани в Испания в съответствие със
стандарта UNE-EN 14476, който оценява вирулицидния капацитет на химическите антисептици и
дезинфектанти.По-специално, поради тяхната специална ефективност, някои биоциди, установени
в основна група 1 на член 1.1 от Кралски указ 830/2010 от 25 юни, който установява разпоредбите,
уреждащи обучението за извършване на третиране с биоциди, са посочени.

Сред най-ефективните техники за дезинфекция е използването на въздушни средства, тъй като
чрез тях, с техники за небулизация, термонебулизация и микронебулизация, всички повърхности
се достигат бързо, като се избягва зависимостта от ръчно приложение, което е по-бавно, а
понякога не достига до всички повърхности, тъй като има са препятствия, които пречат на
достигането им.
ХБРЯ отбранителните звена на въоръжените сили и Военното звено за извънредни ситуации
(UME) разполагат с достатъчно лични ресурси, материали, процедури и обучение за извършване
на въздушна дезинфекция, тъй като това са операции, които те извършват редовно, с изключение
на това, че вместо ако те използват биоцидни продукти, те правят това с други химически
обеззаразяващи продукти. Ето защо, с оглед на изложеното и с цел подобряване и ускоряване на
дезинфекционните дейности на всички видове обекти, които личният състав на въоръжените сили
извършва, се счита за удобно да се разрешава по изключение и по време на тревога, за NBC
отбранителните звена на въоръжените сили и UME, използването на дезинфектанти и биоциди от
основна група 1, описани в член 1.1 от Кралски указ 830/2010.
По силата на него, в съответствие с правомощията, редоставени от член 4.3 от Кралски указ
463/2020 от 14 март, решавам: По същия начин звената, посочени в предходния параграф, са
упълномощени да използват процедури за дезинфекция от въздуха, чрез небулизация,
термонебулизация и техники за микронебулизация за изпълнение на гореспоменатите задачи за
дезинфекция.
Второ. Валидност. Мерките, предвидени в тази заповед, ще бъдат приложими по време на
валидността на състоянието на тревога, обявено с Кралски указ 463/2020 от 14 март, и
евентуалните му удължения. – Трето. Ефекти. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й
в “ Държавен вестник“. – Четвърто.
ХБРЯ звената на въоръжените сили и военното звено за спешни случаи, в рамките на общите
действия за дезинфекция на пространства, както обществени, така и частни, които
гореспоменатите звена извършват поради състоянието на тревога, са упълномощени да използват
онези биоциди от основните група 1, описана в член 1.1 от Кралски указ 830/2010 от 25 юни, който
установява разпоредбите, уреждащи обучението за извършване на третирания с биоциди, които
са разрешени и свързани от Министерството на здравеопазването като ефективни в борбата
срещу COVID-19 .

Връзка в коментар.

А пък, ето тук се вижда едно уникално споразумение между Световната Метеорологична
Организация (и такава има, не само здравна, за да ни контролират и манипулират по-ефективно),
испанското правителство и другите държави, членове на същата организация от 1979 година.
https://www.boe.es/boe/dias/1979/02/13/pdfs/A03729-03732.pdf
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
4326 СПОРАЗУМЕНИЕ по проекта за интензификация на
Валежи (PIP) между Световната метеорологична организация, испанското правителство и други
държави-членки на Метеорологичната организация
Участници в експеримента и приложен протокол, проведен в Мадрид на 23 януари 1979 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА
ВАЛЕЖИ (PIPI МЕЖДУ СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПАНСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО И ДР.
ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТВАЩИ В
ЕКСПЕРИМЕНТА

Докато Световната метеорологична организация
планира да проведе научен експеримент, свързан с метеорологичните процеси, които се намесват
в механизмите на валежи и задоволителното им изменение в рамките
от изследователската програма на Метеорологичната организация.
Като се има предвид, че Испания е предложила подходящо място за провеждане на този
експеримент, както и съоръжения и подходящи услуги и че следователно е препоръчано
основният център на операциите на Експеримента е установен във Виланубла, близо до
Валядолид;
Като се има предвид, че испанското правителство е дало съгласието си за тази препоръка;
Съответно сега е сключено следното споразумение като основа за сътрудничество между
Световната метеорологична организация, испанското правителство и другите държави-членки
участници в експеримента.
РАЗДЕЛ 1. ИМЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът ще се нарича Проект за интензификация на
Валежите (PIP).
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Предоставете на членовете реална информация за възможностите за успешна изкуствена намеса
в процесите
метеорологични прогнози за увеличаване на валежите.
РАЗДЕЛ 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът ще бъде извършен от национални организми
определени от държавите-членки на Световната метеорологична организация, участващи в
експеримента, наричани по-долу „държави-членки участници“, в сътрудничество със Световната
метеорологична организация, наричана по-долу „Организацията“.
Държавите-членки на Организацията, участващи в
Experimento, с изключение на Испания, сега се наричат
наричани по-долу „други участващи държави-членки“.
РАЗДЕЛ 4. ВЕРОЯТНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът ще се проведе за период от около
осем години (януари 1979 г. – май 1987 г.), започвайки от 1 януарина или около 1979 г., с
допълнително време преди и след този период за адекватна подготовка на Експеримента и
процедури за прекратяване.
Това е само началото на текста. Целият документ доста интересен и си струва четенето.
Тук предложените доказателства за постоянното извършване на аерозолни разпръсквания в
атмосферата нямат нищо общо с конспиративните теории, просто защото се потвърждават в
официални държавни документи. Допускам, че България също е член на тая Международна
метеорологична организация, която най-вероятно изпълнява подобни на СЗО наднационални
функции и няма абсолютно никакво значение към кой коневръз принадлежи управлението на
дадена държава. Разпорежданията се изпълняват и точка. Абсолютно съм сигурен и дълбоко
убеден, че над България действат същите „небесни“ закони, както над зависимата от Световната
метеорологична организация част от света, и че български администратори и политици са

подписали същите споразумения и документи, като горецитираните. Има хора, които знаят и тия,
които отричат очевидните стратосферни криминални дейности са едни от тях. Всички знаят.

Коментарите са изключени