Консорциуми около ГБС и „Атоменергоремонт“ ще разширяват „Чирен“

Консорциуми около „Главболгарстрой“ и свързваната с бизнесмена Христо Ковачки „Атоменергоремонт“ си поделят разширението на газохранилището в Чирен. Първият ще прави надземната част, вторият – сондажите. Договорите за общо близо 500 млн. лв. ще бъдат подписани в петък с възложителя „Булгартрансгаз“.

След продължително обжалване на процедурите за обществените поръчки две от тях са приключили с избора на изпълнители. За газопровода, свързващ газохранилището с козлодуйското село Бутан, предстои отваряне на ценовите оферти на кандидатите, след като и там имаше обжалвания, които обаче може да продължат след избора на изпълнител.

За надземната част, включваща изграждане и въвеждане в експлоатация на нова компресорна станция, която да осигурява надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция, е предпочетено ДЗЗД „Тех Енерджи експанжън“. В него влизат полската „Техмадекс“, „Главболгарстрой“ (ГБС) и дъщерното й „Главболгарстой Интернешънъл“, както и старозагорската „Протрейсинг“, създадена дни преди подаването на офертата. Договорът с консорциума ще е за 297 777 777 лв без ДДС. На второ място е останало ДЗЗД „Чирен ход 2022“ с цена от 299 052 080 лв. без ДДС. В него участници са „Атоменертострой“, занимаващата се с търговия „Силвър уей“, собственост на Станислава Цвяткова, и румънското поделение на австрийската „Хабау“. Останалите кандидати са отпаднали, но не са обжалвали, за разлика от преди отварянето на офертите.

Изпълнението на тази част от разширението на газохранилището ще позволи съоръжението, в което в момента може само да се нагнетява или изпомпва газ, да работи в реверсивен и бързо сменящ се режим, за да се реагира при необходимост от вкарване на по-евтина суровина спрямо пазарната конюнктура.

Поръчката за изграждането и въвеждането в експлоатация на нови 13 подземни сондажа, с което полезния капацитет на хранилището да се увеличи от сегашните 550 млн. куб. м на 1 млрд. куб. м, е дадена на ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“. В него водещо е „Атоменергоремонт“, а другият участник е „АйЕйЕм Билд“. Предпочетена е тяхната оферта за 198 850 525 лв. без ДДС пред тази на „Екзало Дрилиг Чишрен“ с участници „Главболгарстрой“, Главболгарстрой Интернешънъл“ и сливенската „Газ Проджект девелопмънт“, която е била за над 221 млн. лв. Любопитна подробност е, че цената на сондажите ще е доста над прогнозната стойност, която е обявена в обществената поръчка – 133.694 млн. лв. без ДДС. Тази за надземната част е в рамките на очакваните 300 млн. лв.

Така само с тези две поръчки се наближава бюджетът на целия проект, който бе 517 млн. лв. За третата поръчка за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на свързващ газопровод между Чирен и съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ в района на с. Бутан, са предвидени 83.915 млн. лв. без ДДС, но предстои да се види какви ще са предложените цени в тази процедура.

Там са отворени пет предложения, сред които отново на консорциуми около ГБС и фирмата на Ковачки. Кандидати са ДЗЗД „Стройгазсистем“ в която участват ГБС, дъщерната ѝ международна компания и „Протрейсинг“; както и ДЗЗД „Чирен Нова Пайплайн“ между „Атоменергоремонт“, търговското дружество със 100 лв. капитал „Диема строй“ ЕООД и „Хабау“. Третият кандидат е „Кенпайп Индъстрис интернешънъл България“, която бе избрана да строи газовата връзка със Сърбия, но се отказа от нея. Отворена е офертата на ДЗЗД „Инфра Експерт-Вемак“, сформирано около турската „Вемак“ с участници Консорциум „Вемак“ ДЗЗД и „Инфра Експерт“ на Иво Михайлов. Петата оферта е на ДЗЗД „Чирен Пауър Лайн“.

Сондажите и надземната част на разширението на „Чирен“ трябва да са изпълнени в срок от 600 дни след подписването на договорите, което означава през септември 2024 г.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy