Край на уволненията на шефове на държавни фирми без мотиви

Правителството слага край на отстраняването на директори на държавни фирми и членовете на бордовете им, без да да дадени конкретни и обективни мотиви, а сложените на тяхна място не може да се задържат на поста повече от шест месеца. Тоест в това време трябва да се организират процедурите за избор на хора с мандати, а не да има проточващи се незнайно докога назначения на кадри, които са удобни на моментната политическа конюнктура.

Това означава, че в редица държавни предприятия, чиито директори с току що наченати петгодишни мандати през 2021 г. бяха отстранени първо от правителството на „Продължаваме промяната“, а после и от служебния кабинет.

Така например, в „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) от миналия март има назначени хора „до провеждането на конкурс“, но такъв и не е обявяван, а в същото време те ще трябва да избират кой да влезе в бордовете на дъщерните му дружества АЕЦ „Козлодуй“, „Булгаргаз“, „Националната електрическа компания“ (НЕК), ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мини „Марица Изток“, както и в надзорните съвети на газовия оператор „Булгартрансгаз“ (БТГ) и „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО). Конкурсите текат от ноември в пълно затъмнение и отказ на БЕХ да даде информация кои са били кандидатите и кои продължават в надпреварата.

С одобрените в сряда промени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия се въвежда задължението при предсрочно прекратяване на договорите за управление и контрол в публични предприятия трябва да се дефинират по-детайлно понятието за системно неизпълнение на служебните задължения. До момента ръководителите на дружества можеха да бъдат освобождавани с този аргумент, без да се прилагат конкретни и обективни мотиви, посочват от правителствената пресслужба.

След това до шест месеца трябва да се обяви конкурс за позициите.

„Подобряването на правната рамка е свързано с изпълнение на ангажиментите на страната за присъединяването й към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и за изпълнение на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяване към Валутния механизъм II и на други свързани политики4, посочват от Министерския съвет.

Допълва се още, че промените целят да се даде ясен хоризонт на управлението на публичните предприятия, да се прекратят възможностите за еднолични кадрови решения, които не стъпват на обективни критерии и да се гарантира експертното начало на органите им на управление.

Практиката обаче показва, че дори и провеждането на конкурси не гарантира назначаването на най-квалифицираните кандидати, тъй като обикновено изобщо не е ясно по какви критерии се избира, нито какви са концепциите на претендентите.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy