Липсващи лекарства се осигуряват чрез паралелна търговия. Спирането й не е решение

Недостигът на лекарства в момента не се дължи на паралелен износ, а на висока заболеваемост, свръхпотребление и изкривяванията в лекарствената употреба у нас. За да се компенсира недостатъчния внос на антибиотици и инхалаторни продукти за деца, следва да се насърчи паралелната дистрибуция, а не да се ограничава. Това коментира в сряда Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация на паралелните търговци с лекарства (БАРПТЛ) по повод обсъжданите в Министерството на здравеопазването законодателни промени, с които да се затрудни износът на лекарства от страната чрез промяна във формулата за изчисляване на недостига им в Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА)

От организацията посочват, че и в момента доставките на антибиотика аугментин и бързодействащия бронходилататор вентолин у нас са и благодарение на паралелен внос.

„С промяната в алгоритъма на СЕСПА нито ще се осигурят повече суспензии, нито ще се решат проблемите на лекарствоснабдяването“, каза Маринкова.  

Тя съобщи, че досега от паралелен внос у нас са осигурени 10 000 опаковки от антибиотика „Аугментин 875 мг/125 мг“, 8000 опаковки „Вентолин турбохалер“, близо 2800 опаковки „Вентолин солуцио“ и 400 опаковки „Нурофен сироп“. До дни се очакват още 1800 опаковки „Аугментин 500/125 мг“.

През декември у нас са продадени общо 28 050 опаковки от антибиотика аугментин, внесени от паралелни дистрибутори.

По думите на Маринкова количествата и продуктите биха могли да бъдат повече, ако нямаше такива административни бариери и ако промените, за които отдавна настояват паралелните дистрибутори, бяха възприети от държавата.

Маринкова посочи, че коментираният недостиг на лекарства в момента не попада в обхвата на СЕСПА. „Поради тази причина е неоправдан  опитът да се променя Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, освен евентуално да се удовлетворят отдавнашни лобистки интереси срещу паралелната дистрибуция и свободното движение в европейския съюз“, заяви тя. 
 
По думите й ситуацията наподобява затваряне на очите пред реалните проблеми и поемане в посока, от която решение за пациентите няма да дойде. Според паралелните търговци важен е контролът върху уведомленията за временно и трайно преустановяване на вноса.

„Притежателите на разрешение за употреба са задължени да го правят два месеца по-рано и държавата разполага с време да инициира извънредни доставки, да информира лекарите и фармацевтите. Няма публична информация извършва ли се такъв контрол, има ли глобени за неспазване на законовите ангажименти за осигуряване на достатъчни количества лекарства и предприети ли са действия към съсловията на предписващи и отпускащи лекарства“, каза Маринкова.
 
Тя допълни, че няма институционални анализи на причините за недостатъчните количества антибиотици и съответстващи на това мерки. „Поради неясни причини се атакува Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) правото на свободно движение на стоки, като и двете нямат нищо общо с липсите от последните месеци. Нещо повече – именно паралелната дистрибуция даде решение чрез доставки от паралелен внос на критични за децата пациенти лекарства преди Коледните празници“, каза Маринкова.
 
От организацията посочват, че СЕСПА наблюдава около 4000 лекарства от Позитивния лекарствен списък от началото на функционирането си,  а недостигът в момента не засяга нито едно от тях. „Зконовият праг от 65% е свързан с логистиката на процесите и прибързаната му промяна му би нарушила балансът в лекарствоснабдяването“, предупреждават от организацията. Миналата седмица след заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването към здравния министър стана ясно, че се обсъжда повишаване на този праг, като една от възможните опции е на 90%.
 
Според паралелните търговци за да се реши проблемът, е необходим повече внос, което може да се случи чрез насърчаване на паралелния внос, възможност за бърз внос от търговците на едро и намаляване на административната тежест върху паралелните вносители. „Такива мерки и до момента не са предприети, а са изцяло в прерогативите на изпълнителната власт, тъй като касаят промени в поднормативната рамка“, посочи Маринкова.
 
Тя обясни, че сега административните бариери пред паралелния внос са огромни. Законът и до днес определя 90 дни срок едно лекарство да получи разрешение за употреба от паралелен внос и 30 дни за да му бъде разрешена цена – тоест минимум 120 дни, за да  стигне до пациента. На практика обаче може да отнеме 10 – 12 месеца поради тромави и недалновидни процедури. „Призовавахме и продължаваме да предлагаме при установен по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина недостиг да започва моментална процедура, без да се изчаква отговор от агенцията на държавата, от която ще се извърши внос, преминаване на регистрационен режим за утвърждаване на цената на лекарството и възможност пациентите да го получат с определения процент реимбурсация в аптеката“, коментира тя.
 
Паралелните търговци определят като тревожни данните за изтегляне от пазара на лекарства у нас. 2000 са дерегистрираните лекарства в периода 2014 – 2020 г. Според годишния доклад на ИАЛ през 2020 г.  по желание на притежателите на разрешения за употреба са прекратени 268 разрешения за употреба на лекарствени продукти.

„Необходими са терапевтични ръководства за лекарите, в които ясно да бъде описано кои лекарства са изтеглени от България и това отново е ангажимент на министерство-то и структурите му. Лекарите трябва да бъдат информирани навреме, за да не ги предписват и да не създава паника сред пациентите. Освен това многократно предлагаме да се регламентира възможност да внасяме същите тези лекарства, но оставаме нечути“, коментира Маринкова. 
 
 По данни на паралелните търговци от последните 3 години (9 юни 2019 – 17 януари 2023) от общо 1859 сигнала на пациенти, търсените лекарства липсват поради следните причини: 
 

19% лекарствата са със статут на временно преустановен внос поради нарушаване на производствения цикъл, за което притежателят на разрешението за употреба е подал уведомление към ИАЛ. Това прави лекарството дефицитно и трудно за откриване в аптечната мрежа поради изчерпващи се неравномерни наличности в аптеките и изчерпването им преди следващия цикъл на внос 

 

21% от сигналите са за лекарства със заличена регистрация у нас. Те са изцяло липсващи от пазара, а дерегистрацията им води до „аптечен туризъм“, при който българските граждани са принудени да си го набавят от съседни и дори далечни страни 

 

24% от сигналите са поради трайно преустановен внос, за който отново има уведомлениe. Този процес вероятно ще бъде последван от процес на дерегистрация 

 

В 3% от случаите лекарството няма регистрация в България и не може да бъде разпространявано на територията на България – 41 сигнала или. 

2% се дължи на търсене на болнични продукти в аптечната мрежа

 

В 41% от всички сигнали лекарствата са налични, но не могат да бъдат открити в първата аптека, в която пациентът ги е потърсил. Това се дължи на спецификите на аптечния пазар, които следва да бъдат изяснени или поне в най-базов потребителски смисъл – всяка аптека сама решава какви лекарства да зарежда, както и дали и какви лекарства от тези, които НЗОК напълно или частично заплаща, ще поддържа. Пациентите не знаят това и смятат, че дори в дрогерия могат да получат скъпоструващо лекарство, което здравната каса покрива.  

 „Динамиката и обхвата на лекарствоснабдяването са много мащабни и изискват проактивност от страна на институциите и предписващите специалисти. В първия случай – за насърчаване на вътреобщностни доставки на лекарства в дефицит и бързия паралелен внос, а във втория – за своевременно информиране на пациентите и насочване към налична терапия“, смятат паралелните търговци. 
 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy