МЗ прецизира противопоказанията за ваксинация

Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредба №15 за имунизациите, с които се прецизират случаите, в които имунизацията е противопоказна.

Целта е да бъдат създадени ясни правила за отлагане на имунизации, с което да се намали броят на необхванатите с ваксини, най-вече деца.

Като общи противопоказания са обобщени острите възпалителни заболявания на различни системи и органи и хронични заболявания в стадий на декомпенсация.

По отношение на противопоказанията, свързани с алергични реакции, се добавят като условие за неваксиниране тежки алергични реакции спрямо съдържащи се във ваксините алергени.

Отпада алергията към яйчен белтък като противопоказание за имунизация срещу морбили, паротит и рубеола, както и срещу грип.

Специфичните противопоказания се отнасят до прилагането на живи вирусни и бактериални ваксини основно при хора с имунни дефицити, имунокомпрометирани пациенти, такива с онкологични заболявания, с тежка реакция след предходна имунизация с дадена ваксина.

Определени са и дозите кортикостероиди, както и имуносупресивни лекарствени продукти и биологично лечение, при прилагането на които съответните пациенти не следва да се имунизират.

Освен това се предвижда при недоносените деца да отпадне изискването за навършване на коригирана двумесечна възраст, като условие за провеждане на имунизации. Въвежда се условието за достигане на тегло от 2 000 г и стабилно клинично състояние.

С актуализацията на показанията при новородени се дава възможност на недоносени деца да получат по-ранен и навременен достъп до имунизации, с което да се намали риска при тях от ваксинопредотвратима инфекция.

След приемането на наредбата и нейното обнародване, предстои утвърждаване и на указание, в което са включени препоръки за имунизациите при деца с хронични заболявания. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy