Михаил Околийски: В България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, вместо да се регистрират

В България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, вместо да се регистрират и да се набележат мерки за подобрение на медицинското обслужване, за да се избягват инциденти в бъдеще. Това коментира зам.-министърът на здравеопазването Михаил Околийски по време на дискусия по случай Световния ден за безопасност на пациента – 17 септември.

„Това, да се чува гласът на пациентите, е определящо дали здравната система е чувствителна към техните потребности. Добра практиката е въвличането на пациентските организации във взимането на решения за здравната политика. Но това все още не се случва по най-ефективния начин. Понякога не се привличат автентични пациентски организации, които говорят с гласовете на членовете си, а такива, които представляват чужди на пациентите интереси“, каза той.

Той съобщи, че в световен мащаб се случват 134 милиона инциденти при лечението, включително вътреболнични инфекции, които са довели в страните със среден и нисък доход до 2.6 милиона смъртни случаи. Един от 10 пациенти бива увреден при получаване на болнична помощ в Европа.

Околийски обяви, че предстои представително проучване за удовлетвореността на пациента от здравните услуги, което ще се извърши от Националния център по обществено здраве и анализи и ще бъде отчетено на 17 септември 2024 г.

Доц. Околийски добави, че предстои информационна кампания на МЗ за ваксинопрофилактиката, и подчерта, че вече в РЗИ са налични 80 000 броя ваксини срещу сезонния грип и Covid 19, като в новите указания ваксинирането се препоръчва не само на хронично болните и на хора над 60 години, но и на хора с епилепсия. За тази цел МЗ ще търси партньорство с пациентските организации.

Какви са жалбите на пациенти от здравната система обобщиха специално за дискусията Дирекция защита правата на пациента към Министерство на здравеопазването. От изпратената справка става ясно, че най-честите причини за жалби са ограничен достъп до медицинска помощ, грубо отношение, неправилна диагностика и лечение, нарушени здравноосигурителни права.

Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване и член на Обществения съвет по права на пациента към МЗ обясни, че този съвет е създаден още преди 10 години със Закона за здравето, но досега не е свикван. “Самото му свикване вече е пробив, но той има и важна роля – Общественият съвет трябва да изготвя ежегоден доклад за спазването на пациентските права и да прави предложения по глобални теми, засягащи тези права. Първият проблем, който ще поставим, е улесняването на достъпа на пациентите до техните електронни здравни досиета, за да могат да реагират, ако в досието има некоректна информация. Сегашният достъп е ограничен от електронен подпис и код от НАП.“, посочи тя.

Веска Събева от Асоциацията на родители на деца с епилепсия обърна внимание, че наредбата от 2018 г. за ТЕЛК е ощетила 24.53% от хората с увреждания, като на 1.25% е отнета необходимата им чужда помощ, а някои изобщо са отпаднали от системата на ТЕЛК, съответно са загубили и здравноосигурителни права. “Никой не е обяснил на тези хора, че когато обжалват, ТЕЛК-комисиите отново ще разглеждат случая им по старата наредба. Вместо това тези хора трябва да подадат отново документи и да направят изследвания. Понякога и в телковите комисии това не се знае“, заяви г-жа Събева.

Проф. Радка Аргирова от Коалиция HPV призова медиците да говорят с пациентите по-лично и да се опитат да разберат техните нужди и страхове, “защото пациент означава търпелив – той търпи и болестта си, и здравната система“.

“Нека не мълчим и за профилактиката“, – добави проф. Аргирова – защото ако я имаше, в повечето случаи нямаше да се стигне до болест и лечение. Във връзка със замяната на 4-валентната ваксина с 9-валентна срещу човешкия папилома вирус и стартиралата информационна кампания “Защити бъдещето им“ проф. Аргирова обясни: “Тази ваксина е огромен подарък от обществото за момичетата от 10 до 13 години, защото предотвратява инфектирането с деветте най-опасни типа човешки папилома вируси и свързаните с тях заболявания – HPV-16 и HPV-18, причиняващи 70% от рака на маточната шийка, HPV-6 и HPV-11 са свързани с появата на кондиломи, HPV-31, HPV-30 и HPV-50 причиняват други видове рак. Вече не говорим само за превенция на рака на маточната шийка, а за всички HPV-свързани заболявания и при двата пола. Статистиката показва, че новата 9-валентна ваксина е 20% по-предпазваща, отколкото 4-валентната, че няма странични ефекти и че в нея няма генетичен материал от вируса“.

Силвана Лесидренска от Сдружение ХепаАктив сподели положителните промени в изискванията за лечение на хроничен хепатит С благодарение на борбата на пациентите с институциите, включително и чрез водене на съдебни дела.

Световният ден за безопасност на пациентите като глобален здравен приоритет е създаден от СЗО и се отбелязва от 2019 г. поради усложнените системи на здравеопазване и увеличените щети за пациентите в лечебните заведения. Фокусът през 2020 г. е бил безопасността на здравните работници като условие за безопасността на пациентите; през 2021 г. – безопасна грижа за майката и новороденото; през 2022 г. Безопасност на лекарствата. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy