МФ пак ще внесе бойкотираните от ГЕРБ, ДПС и сие промени за „Зелена карта“

0

Министерството на финансите ще внесе отново неприетите от 48-я парламент промени в Кодекса за застраховането, които не бяха гласувани заради бойкот на две заседания на икономическата комисия от страна на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Възраждане“ и „Български възход“. Ведомството е публикувало за ново обществено обсъждане изменения, които да решат проблема на България със системата „Зелена карта“ в застраховането, което е едно от условията за присъединяване към еврозоната. От Съюза за стопанска инициатива коментираха, че промените ощетяват бизнеса и крият рискове.

Предложеният проект има за цел да отстрани установени слабости в процеса на обработка на претенции с международен елемент от отделни застрахователи по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в рамките на системата „Зелена карта“, пише в мотивите на финансовото министерство. В тях се допълва, че функционирането на системата „Зелена карта“ в България и финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) е един от елементите на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II (чакалнята за еврозоната, б. ред.).

МФ казва още, че в България е необходимо засилване на правната рамка за разлика от другите държави членки, които не са установили неизпълнение на задължения на националните им бюра или на отделни застрахователи в рамките на системата „Зелена карта“. „Проблемите се състоят в това, че отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки поради твърдени несъответствия в документалната обосновка на тези искания и възпрепятстват функцията на НББАЗ да гарантира извършването на плащанията в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата“, изтъква МФ.

Затова министерството предлага застрахователите да учредят задължителни банкови гаранции в полза на националното бюро „Зелена карта“, от които да се изплащат претенциите на граждани, претъпрели щети при катастрофи в чужбина. Комисията за финансов надзор ще има правомощие да задължава компаниите да учредяват тези банкови гаранции.

Задължението за този вид плащане ще предотврати възможността застрахователите да отлагат или отказват възстановяване на плащания, извършени в системата „Зелена карта“ и ще ги стимулира да уреждат отношенията си със съответните кореспонденти или национални бюра в други държави по съдебен ред.

Срещу промените се обяви Съюзът за стопанска инициатива, който е обединение на бизнеса, чиито членове не са обявени нито на сайта му, нито в регистъра към Агенцията по вписванията. ССИ казва, че текстовете на МФ не са съобразени с неговите предложения, изпратени с две писма до финансовото министерство в началото на март. За тях финансовият министър Росица Велкова обяви на пресконференция, че не са одобрени от европейския застрахователен регулатор EIOPA.

Съюзът за стопанска инициатива заявява, че реформа „на парче“, без да бъде взето предвид становището на експертите в областта, крие редица опасности и няма да постигне желаните резултати, но ще засегне не само бизнеса, а и голяма част от обществото.

„Вътрешните правила на Съвета на Бюрата, предложени от МФ за включване в Кодекса за застраховането, са променящи се, не дават правна сигурност и предвидимост и не могат да бъдат поставяни наравно, а още повече да превалират над вътрешното законодателство и европейското право. Нещо повече – те са правила на частноправна организация и нито една държава до момента не си е позволила да ги включва в свой закон“, казват от ССИ.

Съюзът предлага да се препраща към „правилата за функциониране на системата Зелена карта“, под което се разбира целият правен механизъм на системата – всички актове и процедури, от които вътрешните правила са само част. Предложението на ССИ е в текста на Кодекса за застраховането да има изрични препратки към българското законодателство и към европейските правни норми.

ССИ предлага и изрична препратка към Закона за мерките срещу изпирането на пари, като така се засилва и механизмът за контрол за спазването на правилата на системата Зелена карта от страна на КФН. Целта е да се постави акцент върху контрола над националните и европейските парични ресурси, преминаващи през системата „Зелена карта“, и постигане на противодействие на противоправното им пренасочване към финансиране на престъпна дейност.

„ССИ ще настоява и в рамките на процедурата за обществено обсъждане да бъдат разгледани и приети предложените от него предложения за промени, които защитават и се грижат за интересите на застрахователния сектор и на българските граждани“, казаха от бизнес сдружението. 

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.

Generated by Feedzy