Надзорът на НЗОК повиши леко бюджета за лекарства на фонда

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри в четвъртък проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. Надзорниците приеха с минимални изменения първоначално внесения проект, който е с рамка от 7.027 млрд. лв. – с 910 млн. лв. повече спрямо 2022 г.

Одобреният от Надзорния съвет проектобюджет предвижда с 64 млн. лв. повече разходи за лекарства спрямо първоначалния проект, в който това перо бе силно подценено.

Така разходите за лекарства, диетични храни и медицински изделия за тази година ще достигне 1.69 млрд. лв. спрямо първоначално заложени 1.63 млрд. лв.

За целта слабо са занижени бюджетите за болнична помощ и лечение в ЕС.
Болниците, обаче, пак остават с най-внушително увеличение на средствата спрямо миналата година. През тази година за болниците са отредени 3.27 млрд. лв. Заложени са под 2 млн. хоспитализации.

Още по темата:

НЗОК ще разпределя близо 1 млрд. лева повече за лечение тази година

Перото за лечение на български граждани в ЕС е редуцирано от 145 млн. лв. на 117 млн. лв.
 

Предвиденият резерв е в размер на 205.4 млн. лв.

„Проектът бе съобразен със становището на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, който подкрепя предложения от Надзорния съвет на НЗОК  ръст на здравноосигурителните плащания.

Съобразена е и препоръката да бъде гарантирана сигурността на лекарствоснабдяването, като за целта проектът за закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. ще гарантира предвидимост на финансовия риск за притежателите на разрешение за употреба“, заявиха от НЗОК. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy