Над половината лекарства с рецепта още се отпускат на пациентите без да се верифицират

Четири години след началото на верификацията на лекарствата в страните членки на ЕС, в България едва 45% от лекарствените опаковките се отписват от аптеките при отпускането им, докато в някои държави в Европа са постигнали 100% активност на аптеките. Активността на аптеките е показател, който се измерва с броя на верифицираните опаковки, отнесен към общия обем отпуснати по рецепта лекарства.

Въпреки големия брой трансакции – над 2.5 милиона верификации седмично, този показател за България остава нисък, съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ). Затова основният приоритет за работата на системата за верификация на лекарствата през 2023 г. ще бъде повишаването на активността на аптеките до средните нива за Европа от 67%.

Системата за верификация тръгна на 9 февруари 2019 година, като целта й е да предотврати навлизането на фалшиви медикаменти в законната верига на лекарственото снабдяване. Тя въвежда проверка „от край до край“ на лекарствата, отпускани по лекарско предписание.

На национално и европейско ниво системата обхваща всички участници на пазара – производители, търговци на едро, паралелни дистрибутори, аптеки. Вече всички опаковки лекарства по лекарско предписание, произведени след 9 февруари 2019 г., са защитени с уникален двуизмерен матричен код, който се поставя от производителя. Всички кодове на всяка една опаковка са вкарвани в единен европейски хъб, който от своя страна обхваща националните системи за верификация.

Този код се сканира в различните точки от веригата на доставки, като по този начин се проверява тяхната автентичност, и накрая аптеките трябва да сканират и „отпишат“ лекарство от регистъра, преди да го отпуснат на пациента. В България, обаче, под половината отпускани от аптеките лекарствени опаковки се отписват.

Една от причините, които аптеките изтъкват за това да не отписват отпуснатите опаковки е, че ако се установи някаква нередност с опаковката, няма да могат да я продадат, а вече са я платили на дистрибутора.

Затова през ноември миналата година бяха предложени промени в наредба на МЗ, с които се позволява на аптеките да връщат на дистрибуторите в срок до 10 дни такива проблемни опаковки. Промяната, обаче, все още не е факт. Ниската активност на ниво аптеки на практика опорочава цялостната идея на процеса по верификация.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy