Над 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани в „зелени“ автобуси в 40 общини у нас

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи, че ще инвестира над 100 млн. лв. в екоавтобуси с нулеви вредни емисии в 40 малки и средни общини.
Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те са по пилотна схема за екологосъобразна мобилност в рамките на Компонент 8 „Транспортна свързаност“.
Със средствата е заложено покупката на 68 нови превозни средства с нулеви емисии (автобуси/тролейбуси), изграждане на 27 нови зарядни станции за нуждите на обществения транспорт и разработване и въвеждане на 10 интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за обществения транспорт.
Със средства от програмата ще се реализират и инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.
В проекта са обхванати 40 градски общини от 6-те региона за планиране, в които има населени места над 15 000 жители. Това са общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.
За всеки от шестте региона за планиране, в които се намират определените общини, са осигурени средства, като са разпределени по малко над 16 млн.лв.
Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 милиона лева с ДДС, а максималният не може да надхвърля 8 милиона лева с ДДС.
По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90% от максималния размер, а кандидатът следва да осигури собствен принос в размер на 10% с привлечен ресурс от различни източници.
За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство между минимум две общини и минимум един оператор на обществения транспорт, включително междуселищен, действащ на територията на една от общините-кандидати.
Общините, попадащи в дефиницията за селски район са допустими като асоциирани партньори по проектите при обосновка по отношение на връзките между селските и градските райони и функционалните зони.
Процедурата е публикувана за обществено обсъждане на интернет сайта на МРРБ, като предложения и мнения могат да се подават до 19 януари 2023 г. на електронната поща на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy