На шестима пациенти бяха имплантирани кардиостимулатори в болница „Чирков“

Шестима пациенти с много рядка и сложна сърдечна патология получиха шанс за живот в университетската многопрофилна болница  „Проф. д-р Александър Чирков“ чрез имплантиране на ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер-дефибрилатор (СRТ-D).

Устройството е приложено в случаи, при които няма нормална анатомия на сърцето, пациентите страдат от сърдечна недостатъчност, причинена от сърдечна аномалия и не подлежат на трансплантация, заради допълнителни сърдечни структурни увреждания.

Диагностиката и оценката на шестимата пациенти е направена от д-р Незабравка Чилингирова от Клиниката по кардиология и доц. Виолета Грудева от Отделението по образна диагностика. При тези случаи, преди процедурата по имплантиране на CRT-D, е проведена компютърна томография на сърце. Методът визуализира промените при вродените сърдечни малформации, изобразява детайлно анатомията на сърцето и съдовете и така подпомага за планирането на интервенцията. Кардиостимулаторите са поставени от проф. Свeтослав Йовев, завеждащ Отделение по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение.

Първият случай е на 37-годишна жена с дисфункция на лявата камера, AV блок и имплантиран пейсмейкър от ранна детска възраст. Тя е с непокрит коронарен синус, който е най-редкият вид дефект на предсърдната преграда. Пациентът е постъпил в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ с оплаквания от задух при минимални физически натоварвания. След направени пълни изследвания, компютърната томография установява дефекти по дясното предсърдие и множество извити малки венозни съдове, които затрудняват достъпа до коронарния синус и цялата сърдечна система. Поради това се взема решение за хирургична имплантация на СRТ-D кардиостимулатор, а резултатът е успешен.

При втория пациент се наблюдава аномалия на венозната система, при която липсва нормална комуникация в ляво до сърдечните кухини и наличие на туморно образувание по кожата. Дефектът на венозната система затруднява имплантирането на СРТ-D устройство, тъй като имплантацията на ресинхронизиращ пейсмейкър с кардиовертер-дефибрилатор изисква определен стандартен достъп, като предпочитано място е лявата страна.

Когато вениозната аномалия е такава, че не дава възможност за пласиране на стимулиращи електроди от тази страна, се изисква обсъждане на алтернативен достъп, като най-често това е контралатералната страна. При имплантация на CRT-D с десен достъп, остава въпросът за ефикасността на шоковата терапия и на процедурата. След подходящо програмиране, правилно пласиране на всички електроди и мултидисциплинарен подход от екипа на проф. Светослав Йовев, крайният резултат е успешен.

В съвременната литература няма описан такъв клиничен случай с имплантация на CRT-D в дясно, поради липса на венозен достъп в ляво и придружаващо кожно заболяване на мястото на имплантацията.

Вродените сърдечни малформации при останалите четирима пациенти се изразяват в транспозиции на двете камери на сърцето. При всички тях няма нормално разположение на сърдечната кухина и достъпът до нея е затруднен. Въпреки това, специалистите от УМБАЛ „Чирков“ прилагат мултидисциплинарен подход в методите на диагностика, оценка, манипулация, лечение и всички процедури по имплантиране на CRT-D на хора с вродени сърдечни малформации са с отлични резултати.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy