Некадърният Николай Димитров с 1 милион загуби само за два месеца в „Св. Екатерина“

След мен и потоп .Може би е това е целта на опитите да се разбие една от най работещите
болници в столицата бившата „Св. Екатерина“ настояща“ проф. Ал Чирков“ . Опита започва от
юни 2022г., когато в последната седмица от мандата си проф. Сербезова сменя
дългогодишния директор на“ Св Екатерина“ и е назначен проф. Н. Димитров . Биографията на
новоназначения директор изобилства от данни за „ успешен“ мениджърски опит . Тя няма
нищо общо с публикуваното от МЗ CV добре изчистено от действителните причини за
многобройните и краткотрайни пребивавания на проф. Н Димитров в различни лечебни
заведения .Между другото в публикуваното CV са налице големи разминавания ,както и
неверни данни, което много лесно мое да бъде проверено. За сведение на читателите трябва
да отбележим, че за да придобие специалност по кардиология проф . Димитров се явява 3
пъти и за последният опит бяха мобилизирани всички протекции за да я получи тъй като по
тогавашните правила броят на възможностите беше до 3 пъти. През 2009 г Н. Димитров
оглавява кардиологичното звено на Правителствена болница . 6 месеца по късно той е
назначен за врем. ИД на НКБ . Основни мотиви за освобождаването му отново на 6-ти месец от
длъжността са сериозни разхищения на публичен ресурс , масова подписка на лекарите с
мотив за влошена работна атмосфера , невъзможност за работа в екип и масови напускания на
кардиолози. През 2014- 2015 г оглавява частната болница Доверие . На 12-тия месец от
неговото управление болницата е с огромни задължения почти пред фалит .Междувременно
се подвизава и в Общинска болница – гр. Казанлък, където надминава всички очаквания и като
резултат персонала на кардиологичното отделение напуска ,отделението се закрива и до ден
днешен не е възстановено.
01 02 2016 г кардиолога е освободен и от частната болница Дева Мария след двумесечно
пребиваване / декември 2015-0102 2016/,отново мотива е несъвместимост с колектива и
подписка на целият екип в звеното по кардиология .Продължаваме с Кардиолайф -Варна и
болниците на Търговска лига в Плевен и Бургас. По достоверни източници освобождаването
му настъпва след предупреждение за уволнение , поради което напуска доброволно.
И така стигаме до м. юни 2022 г, когато е назначен за временно изпълняващ длъжността
Изпълнителен директор на „Св Екатерина“ . Само за 2 месеца болницата е с 1 милион
финансово-счетоводна загуба, неправомерни уволнения, действия заплашващи здравето на
пациентите и разход на публичен ресурс за лични цели и външни адвокатски услуги . Така
например за да се яви на вече обявеният конкурс за директор на болницата проф. Димитров
заплаща с пари на болницата изготвяне на бизнес-плана който той трябва да изготви.
Интересното е че прословутия бизнес план се изготвя от два различни субекта и това струва на
болницата 15 000 лв .,като 10 000 от тях са платени предварително, остават дължими 5000 лв .
И така предвид кризата в системата на здравеопазването, острият дефицит на кадри, липсата
на реформи, роенето на частни болници е логично да си зададем въпроса в чий интерес е
разбиването на работеща и водеща Университетска болница .Назначаването на проф.
Димитров е още един пример ,че повърхностният подбор може да доведе до непоправими
последствия в изключително чувствителна сфера каквато е здравеопазването.

Коментарите са изключени